Aller au contenu principal

De nieuwsbrief voor het Good Move-plan

Wenst u geïnformeerd te blijven over de stand van het Good Move-plan? Lees dan hieronder de recentste nieuwsbrief, of werp hier een blik op de vorige nieuwsbrieven.

U wenst geïnformeerd te blijven over nieuwe informatie die op deze website wordt gepubliceerd?

Schrijf u dan in op de nieuwsbrief van het Good Move-plan!

View this e-mail in your browser
FR  NL
> Voortgang voor enkele focusthema’s van Good Move: 
 • Good Network
  - Bike Routes – Bike for Brussels
 • Good Service
  - Omzetting van de Europese verordening betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers
 • Good Choice
  - Fijne feestdagen
  - Brupass XL, ontdek de uitgebreide zone
  - Project "Vélo Solidaire"
 • Good Partner
  - De mobiliteitsordonnantie wordt herzien
 • Good Knowledge
  - Nieuws over het Good Move-observatorium
  - POLIS-conferentie
Good Network
 Bike Routes – Bike for Brussels

Brussel Mobiliteit heeft negen routes uitgestippeld op basis van de gewestelijke fietsroutes. Je kan ze ontdekken op de website van Bike for Brussels. Deze campagne past binnen het kader van actie B.4 van het Good Move-plan "Een netwerk creëren van bevoorrechte fietsroutes". 
Het is de manier bij uitstek om Brussel te (her)ontdekken of om vlot naar het werk te gaan.

 
Good Service
Omzetting van de Europese verordening betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers

België heeft beslist om aan boord van nieuwe treinen ten minste acht plaatsen voor fietsen ter beschikking te stellen van de reizigers. Deze beslissing sluit aan bij actie C.3 van het Good Move-plan "Diensten ontwikkelen in verband met fietsen en andere lichte vervoermiddelen". De NMBS houdt rekening met de acht fietsplaatsen bij de bestelling van nieuw rollend materieel en past ook bepaalde wagons aan op lijnen die frequent door fietsers gebruikt worden.

Foto: Gracq
Good Choice
 Fijne feestdagen

Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten werkt het Brussels Gewest in december samen met de MIVB zodat iedereen zich op nieuwjaarsnacht tussen 00.00 en 05.00 uur gratis kan verplaatsen op het hele MIVB-net.
Voor verplaatsingen met de auto is er zoals elk jaar een BOB-campagne tijdens de eindejaarsperiode.
Brussel Mobiliteit wenst je alvast een fantastisch nieuw jaar toe!

 
Brupass XL, ontdek de uitgebreide zone

Sinds 1 februari 2021 kan je met de
Brupass XL-tickets met één enkel vervoerbewijs in en rond Brussel reizen op het openbaarvervoernet van de MIVB, de NMBS, De Lijn en de TEC. Dit vervoerbewijs werd ontwikkeld in het kader van actie D.4. van het Good Move-plan "Vervoertarieven variëren volgens het gebruik".
Op de websites van de
MIVB, de NMBSDe Lijn en de TEC vind je meer informatie over de zones waarin de Brupass XL geldig is bij de verschillende operatoren.
 Project "Vélo Solidaire"

Dankzij het project "Vélo Solidaire", een initiatief van CyCLO, Pro Velo, Les Ateliers de la Rue Voot en Brussel Mobiliteit, zullen 400 kansarme Brusselaars een jaar lang gratis een fiets kunnen lenen.
Foto: Bru4Home
 
Good Partner
De mobiliteitsordonnantie wordt herzien

De mobiliteitsordonnantie zou over minder dan een jaar haar tiende verjaardag vieren. Hoewel deze eerste versie mobiliteitsplanning op gewestelijk en gemeentelijk niveau zeker mogelijk maakte, verliep de toepassing ervan niet altijd optimaal en kwamen tijdens de uitwerking van het Good Move-plan ook verbeterpunten naar voren. 
Omwille van de aanzienlijke hoeveelheid wijzigingen werd ervoor gekozen een nieuwe ordonnantie op te stellen. De regering stemde op 20 juli 2022 in eerste lezing in met deze nieuwe ordonnantie, die
de huidige ordonnantie zal vervangen. Deze wijzigingen hebben betrekking op het gewestelijke mobiliteitsplan, de gemeentelijke mobiliteitsplannen en de uitvoering van het mobiliteitsbeleid op lokaal niveau (evaluaties en partnerschappen tussen het gewest en de gemeenten), op de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, op de oprichting van een kenniscentrum van de mobiliteit en op de verwerking van persoonsgegevens, meer bepaald om het toezicht op de uitvoering van het mobiliteitsbeleid te waarborgen.
Good Knowledge
Nieuws over het Good Move-observatorium

Wat is de overeenkomst tussen volgende gegevens?
 • in Brussel rijden 26,4% kleine bestelwagens rond
 • momenteel wordt 31% van de COMFORT-fietswegen aangelegd om het PLUS-netwerk te vervolledigen en verplaatsingen tussen de wijken te vergemakkelijken
 • Brussel telt 2,5% trekkers met opleggers, aanhangwagens en tractoren
 • er werden al 7 intergewestelijke fietsverbindingen aangelegd en 18 worden voorbereid
Het antwoord is simpel: al deze gegevens en nog veel meer vind je voortaan op de pagina's "Goederenvervoer" en "Vervoeraanbod" van het Good Move-observatorium. De actualisering van de website van het Good Move-observatorium past binnen actie F.1. van het Good Move-plan "Het gewestelijke mobiliteitsbeleid evalueren".
POLIS-conferentie 

Op 30 november en 1 december jongstleden organiseerde POLIS, een Europees netwerk van steden en regio's dat werkt rond mobiliteit, zijn jaarlijkse conferentie. Dit initiatief sluit aan bij
actie F.6. van het Good Move-plan "Communiceren en opleiding verstrekken over het mobiliteitsbeleid". Met meer dan 32 gelijklopende sessies bood deze conferentie tal van mobiliteitsactoren uit Brussel en andere steden de kans om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over uiteenlopende thema's zoals rechtvaardige transitie, collaboratieve logistiek of actieve mobiliteit. De presentaties zijn beschikbaar op de website van POLIS.
Foto: POLIS Network
Kent u andere professionele mobiliteitsactoren die geïnteresseerd zijn in de mobiliteits- en verkeersveiligheidsactualiteit van het Brussels Gewest en de evolutie van de Good Move-projecten?
Aarzel niet om hen de Good Move-nieuwsbrief door te sturen.
Zij kunnen zich rechtstreeks abonneren via deze link:


Twitter
Facebook
Website
LinkedIn
YouTube
Instagram
Spotify
Copyright © 2022, Brussel Mobiliteit, All rights reserved.
Our mailing address is:
mobiliteit@gob.brussels
You can update your preferences or unsubscribe from this list.