Aller au contenu principal

Werven en incidenten

Info

Beschrijving

Deze dataset bevat alle incidenten op de gewestwegen van het Brussels Gewest. De incidenten worden geregistreerd door het mobiliteitscentrum. Dit mobiliteitscentrum monitort 24/7 de verkeerssituatie op de Brusselse Gewestwegen. De data is beschikbaar via geoservices en API.

De belangrijkste velden van de dataset zijn:

 • id - (string) - De unieke identificatie van het evenement.
 • start_time - (datetime) - Het start tijdstip van het evenement (dit kan in de toekomst zijn).
 • end_time - (string) - Het geplande eind tijdstip van het evenement indien beschikbaar, zoniet wordt het effectieve eindpunt weergegeven.
 • datex_codes - (string) - De DATEX I PHR-code voor het type van het evenement https://data.mobility.brussels/data/attributevalues/?tid=date_incident_type.
 • type_fr - (string) - Het type incident (fr).
 • type_nl - (string) - Het type incident (nl).
 • location_fr - (string) - De locatie van het evenement (fr).
 • location_nl - (string) - De locatie van het evenement (nl).
 • direction_fr - (string) - De richting van de weg waarop het incident betrekking geeft (fr).
 • direction_nl - (string) - De richting van de weg waarop het incident betrekking geeft (nl).
 • road_type_fr - (string) - Het type van de weg waarop het incident plaatsvindt ( locatie van het evenement (fr).
 • road_type_nl - (string) - De locatie van het evenement (nl). Het veld heeft de waarde ‘Street’, ‘Tunnel’ of ‘Ring’.
 • road_type_fr - (string) - De locatie van het evenement (fr). Het veld heeft de waarde ‘Street’, ‘Tunnel’ of ‘Ring’.
 • consequences_fr - (string) - De beschrijving van de hinder die het incident veroorzaakt (fr).
 • consequences_nl - (string) - De beschrijving van de hinder die het incident veroorzaakt (nl).
 • importance - (integer) - Een waarde van 0 tot 3 die de impact van het incident weergeeft (0 zijnde buiten de rijbaan, 3 zijnde alle richtingen geblokkeerd).
 • impacted_lanes - (string) - Een representatie van het aantal geïmpacteerde rijbanen waarbij 0 staat voor geen impact en 1 voor geïmpacteerd. De rijbanen worden in de representatie weergegeven gescheiden door een | teken.
 • last_update - (datetime) - Het tijdstip van de laatste update van de registratie van het incident.

Licentie
CC0
Bron
Brussel Mobiliteit

Downloads en links

Type Download Info
API link API Deze API wordt nog verder ontwikkeld
JSON download Lambert72 Lat/Lon Pseudo-Mercator
CSV download Lambert72 Lat/Lon Pseudo-Mercator
SHP download Lambert72 Lat/Lon Pseudo-Mercator
WMS link Capabilities bm_traffic:events
WFS link Capabilities bm_traffic:events
Symbologie (SLD) events.sld Stilingfile Werven en incidenten
Link in webviewer Werven en incidenten

Updates:

Creatie van de metadata: 2022-01-01
Laatste update van de metadata: 2023-10-04
Creatie van de data: 2010-01-01