Aantal wagens per huishoudens 2019

Beschrijving

"Om de huishoudens die beschikken over een of meerdere in België ingeschreven voertuigen te identificeren, hebben we een koppeling gemaakt tussen enerzijds het bevolkingsbestand 2019 en het DIV 2019 en anderzijds tussen het bevolkingsbestand en de Belcotaxgegevens. De koppeling van het bevolkingsbestand 2019 met DIV resulteerde in een directe identificatie van 4.697.245 voertuigen ingeschreven op naam van een privé persoon. Naast deze voertuigen zijn ook 994.624 voertuigen terug te vinden in DIV ingeschreven op een ondernemingsnummer. Deze wagens dekken een grote variëteit aan toepassingen waaronder dienstwagens, leasingswagens en uiteraard ook salariswagens (bijvoorbeeld ingeschreven op naam van een leasingfirma).

Deze laatste groep wagens speelt in ons land, zoals gekend, een niet te onderschatten rol als het gaat over wagenbezit. Op basis van de DIV kan echter voor de wagens ingeschreven op ondernemingsnummer geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende types gebruik.

We volgden daarom een andere strategie, en betrokken bepaalde fiscale gegevens in deze koppeling (de zo genaamde Belcotax gegevens[2]). Via deze weg identificeerden we 613.603 wagens (van de 994.624 wagens bij DIV ingeschreven op een ondernemingsnummer), die we kunnen toeschrijven aan de huishoudens. We hebben dit cijfer voorgelegd aan experts. Deze geven aan dat dit een onderschatting betreft van ongeveer 150.000 (salaris)wagens[3]. Dat is ongeveer 3% van het totale aantal voertuigen dat we koppelden (5.311.000 )

Naast overleg met experten valideerde we deze gegevens ook ten opzichte van onze enquêtes. De resultaten van deze validatie waren positief.

[1] Enquêtegegevens laten geen gedetailleerde geografische analyses toe, iets wat in mobiliteitsstudies uiteraard belangrijk is. Op basis van administratieve gegevensbronnen is dat wel mogelijk. Statbel, het Belgisch federale statistiekbureau, koppelde daarom verschillende databases op innovatieve manier en slaagde er op die manier in het autobezit van de Belgische huishoudens in kaart te brengen. De resultaten en methodologie van dit werk werden gevalideerd door een grote groep mobiliteitsexperts. Deze bevestigen de grote waarde van de nieuwe data (ten opzichte van enquêtegegevens) maar wijzen op een onderschatting van bij benadering 150.000 wagens (3 % van de 5.311.000 voertuigen die we koppelden). We benadrukken dus dat onderstaande resultaten niet definitief zijn, maar we kunnen stellen dat mogelijke verschuivingen in de procentuele verdeling volgens huishoudtype relatief klein zullen zijn.

[2] Aangifte van een wagen kan voor een zelfstandige bedrijfsleiders via opgave van het "voordeel van alle aard omwille van gebruik van een bedrijfswagen" in de fiscale fiche 281.20 - voor werknemers via opgave van het "voordeel van alle aard omwille van gebruik van een bedrijfswagen" in de fiscale fiche 281.10.

[3] De onderschatting van het aantal salariswagens is volgens experts niet te wijten aan het niet aangeven van deze salariswagens door individuele burgers, aangezien de aangifte in de praktijk vaak wordt voorbereid door personeelsdiensten en sociale secretariaten. We blijven de kwaliteit van de koppeling (bijvoorbeeld verschillen in extractiemomenten) analyseren, evenals de mogelijkheid om informatie te integreren via andere gegevensbronnen."

Bron: Statbel (Direction générale statistique – Statistics Belgium)
Plus d'info: https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab/wagenbezit-huishoudensLicentie

CC0

BronDownloads en links