Parking langs de weg

Beschrijving

Het parkeeragentschap verzamelt de gegevens met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen in het Brussels Gewest. Gemarkeeerde parkeerplaatsen worden geteld, evenals wordt een inschatting gemaakt van het aantal niet gemarkeerde plaatsen.

Meer info: https://parking.brussels

Licentie

CC0

Bron



Downloads en links