Aller au contenu principal

Chantiers et incidents

Infos

Description

Deze dataset bevat alle incidenten op de gewestwegen van het Brussels Gewest. De incidenten worden geregistreerd door het mobiliteitscentrum. Dit mobiliteitscentrum monitort 24/7 de verkeerssituatie op de Brusselse Gewestwegen. De data is beschikbaar via geoservices en API.

De belangrijkste velden van de dataset zijn:

 • id - (string) - De unieke identificatie van het evenement.
 • start_time - (datetime) - Het start tijdstip van het evenement (dit kan in de toekomst zijn).
 • end_time - (string) - Het geplande eind tijdstip van het evenement indien beschikbaar, zoniet wordt het effectieve eindpunt weergegeven.
 • datex_codes - (string) - De DATEX I PHR-code voor het type van het evenement https://data.mobility.brussels/data/attributevalues/?tid=date_incident_type.
 • type_fr - (string) - Het type incident (fr).
 • type_nl - (string) - Het type incident (nl).
 • location_fr - (string) - De locatie van het evenement (fr).
 • location_nl - (string) - De locatie van het evenement (nl).
 • direction_fr - (string) - De richting van de weg waarop het incident betrekking geeft (fr).
 • direction_nl - (string) - De richting van de weg waarop het incident betrekking geeft (nl).
 • road_type_fr - (string) - Het type van de weg waarop het incident plaatsvindt ( locatie van het evenement (fr).
 • road_type_nl - (string) - De locatie van het evenement (nl). Het veld heeft de waarde ‘Street’, ‘Tunnel’ of ‘Ring’.
 • road_type_fr - (string) - De locatie van het evenement (fr). Het veld heeft de waarde ‘Street’, ‘Tunnel’ of ‘Ring’.
 • consequences_fr - (string) - De beschrijving van de hinder die het incident veroorzaakt (fr).
 • consequences_nl - (string) - De beschrijving van de hinder die het incident veroorzaakt (nl).
 • importance - (integer) - Een waarde van 0 tot 3 die de impact van het incident weergeeft (0 zijnde buiten de rijbaan, 3 zijnde alle richtingen geblokkeerd).
 • impacted_lanes - (string) - Een representatie van het aantal geïmpacteerde rijbanen waarbij 0 staat voor geen impact en 1 voor geïmpacteerd. De rijbanen worden in de representatie weergegeven gescheiden door een | teken.
 • last_update - (datetime) - Het tijdstip van de laatste update van de registratie van het incident.
Licence
CC0
Source
Bruxelles Mobilité

Téléchargements et liens

Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.

Ce jeux de données est (partiellement) limité. Si vous souhaitez utiliser ces données en tant que service, vous devez ajouter un bearer token comme authentification dans vos requêtes. Pour plus d'informations concernant l’obtention d’un bearer token, cliquez ici.

TypeTéléchargementInfo
Lien APIAPIL'API est en développement.
Téléchargement en JSONLambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-MercatorJSON
Téléchargement en CSVLambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-MercatorCSV
Téléchargement en SHPLambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-MercatorSHP
Lien WMSCapabilitiesbm_traffic:events
Lien WFSCapabilitiesbm_traffic:events
Symbologie (SLD)SLDFichier de style Chantiers et incidents
Lien en viewer webChantiers et incidents

Mise à jour:

Création des métadonnées: 2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées: 2024-06-21
Création des données: 2010-01-01