Aller au contenu principal

Gewestelijke mobiliteit : cijfers en analyses 

De doelstellingen van Good Move 

Het Gewestelijke mobiliteitsplan 2020-2030 (Good Move) bevat de grote beleidslijnen alsook de acties die het Gewest sinds 2020 heeft genomen in verband met mobiliteit, verkeersveiligheid en bevoorrading.

Wat zijn de grote uitdagingen van de mobiliteit van morgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ? De regionale ontwikkelingsstrategie biedt hierop het best mogelijke antwoord via het plan Good Move. 

Doelstellingen en kerncijfers

De uitvoering van Good Move

Voor de uitvoering van zijn mobiliteitsbeleid steunt het Gewest op een transversaal actieplan (Good Move) dat zes grote thema's omvat, de zogenaamde focuspunten. Deze thema's belichamen de Brusselse mobiliteitsvisie. Om de gewenste resultaten te behalen, voorziet dit transversale plan in een gelijktijdige uitvoering van alle acties van de zes focuspunten.

De transversale strategie impliceert de gelijktijdige tenuitvoerlegging van alle focuspunten om de verwachte resultaten te bereiken. Hoe staat het met de uitvoering van de acties?

Stand van zaken

Het Observatorium Good Move per thema

Brussel Mobiliteit analyseert en verwerkt de gegevens die het verzamelt om ze te gebruiken in zijn studies en om indicatoren op te stellen voor het evalueren van de gewestelijke mobiliteit. Specifieke kennis helpt de acties te verfijnen en nieuwe prioriteiten en acties uit te werken.

De analyses en gegevensverwerking door Brussel Mobiliteit worden gebruikt om:   

  • het gevoerde beleid te evalueren
  • het publiek transparantie te verschaffen aangaande het gevoerde beleid
  • de uitvoering van de acties te ondersteunen
  • het beleid en de te voeren acties verder te ontwikkelen
Thematisch observatorium
Verklarend Pdf-dossier over de verkeerscongestie in Brussel

Mai 2021

Opstoppingen : een diagnose

Is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een filestad? De gemiddelde rijtijd met de auto varieert sterk. Tegelijk stelt men een lichte daling van het aantal auto's in het verkeer vast. 

Download de fiche opstoppingen (pdf)

De cartografische tools

Wegennet, voetgangerszones, fietsroutes, gemeentelijke administratieve grenzen, openbaar vervoer... MOBIGIS is een gedetailleerd en praktisch kaartenportaal waarmee u alle gegevens op een kaart kunt bekijken. Ontdek het door de link te volgen!

Ga naar Mobigis

De publicaties

Op deze pagina vindt u :

  • het gewestelijke mobiliteitsplanen de samenvatting
  • de verschillende thematische plannen
  • grondige analyses van de mobiliteit: de "diagnose"-fiches per thema
  • studie samenvattingen
  • de Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit... 

U kunt ook meer te weten komen over bepaalde onderwerpen door de nuttige links op deze pagina te bekijken. 

Bekijk onze publicaties
Foto van het centrum van Brussel

Blijf op de hoogte van de uitvoering van Good Move en van nieuwe informatie die op deze website wordt gepubliceerd.

Inschrijven op de newsletter van Good MoveBekijk de laatste newsletter van Good Move