> ://data.mobility.brussels/home/fr/
Aller au contenu principal

Thematisch observatorium 

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move kan thematisch gelezen worden. 

Dankzij een grondige kennis van de uitdagingen in verband met elk van deze thema's kunnen

  • garanties geboden worden voor een specifieke sturing en operationele opvolging van bepaalde acties
  • specifieke evaluaties uitgevoerd worden die vergelijkbaar zijn met die van steden
  • doelgerichte informatie- en sensibiliseringscampagnes ontwikkeld worden