Aller au contenu principal

Fietsgebruik

Intensiteit en evolutie

Deze pagina geeft een beeld van de intensiteit waarmee dit vervoermiddel gebruikt wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hoe dit gebruik in de loop der jaren geëvolueerd is.

Icône

+39%

van fietsers geteld (in 2022 ten opzichte van 2021) via permanente automatische tellers op bepaalde fietspaden.

Bekijk de interactieve tabel

3.368

ritten werden in 2022 gemiddeld dagelijks gemaakt met elektrische deelfietsen in vrije vloot.

1,6

keer per dag. Rotatiecijfer (of gemiddeld gebruik) van de elektrische deelfietsen in vrije vloot (2022).

+43,7%

 van het aantal manueel getelde fietsers tussen 8 en 9 uur 's ochtends tussen 2021 en 2022. 

Meer weten

40%

van de volwassen fietsers geteld tussen 8.00 en 9.00 uur zijn vrouwen (2022) Dit aandeel bedroeg slechts 31% in 2010.

Meer weten
Icône

7%

van de fietsen die in 2022 tussen 8 en 9 uur geteld werden in het verkeer zijn bakfietsen. Het aandeel van de bakfiets (voor het vervoer van personen of goederen) in het verkeer is sinds enkele jaren letterlijk ontploft (2% in 2018).

Meer weten

36%

van de fietsen die in 2022 tussen 8 en 9 uur geteld werden in het verkeer zijn elektrische fietsen. Het aandeel van de elektrische fietsen neemt sinds 2018 continu toe (11% in 2018).

Meer weten

9,4%

van de Brusselaars fietst op een doordeweekse dag minstens 30 minuten om zich te verplaatsen (2018) (bron: Sciensano).

Meer weten

6

Tevredenheid over de fiets: 6 op 10. (A: 1.646)

Meer weten

11%

Dat is de doelstelling waar het gewest tegen 2030 naar streeft wat betreft het modale aandeel van de fiets voor alle verplaatsingen.

Meer weten

Stromen op fietspaden

+39%

stromen op de fietspaden in 2022 ten opzichte van  2021.

+44%

stromen op de fietspaden van maandag tot vrijdag in 2022 ten opzichte van 2021.

+24%

stromen op de fietspaden in het weekend in 2022 ten opzichte van 2021 .

De stromen op de in rekening gebrachte fietspaden stegen in 2022 met +39% ten opzichte van 2021. De toename is meer uitgesproken tijdens de week dan tijdens het weekend (ma-vr: +44%; ww: +24%).

Van maandag tot vrijdag overdag waren de grootste relatieve stijgingen in 2022 tussen 8.00 en 9.00 uur (+63% vergeleken met 2021) en tussen 17.00 en 18.00 uur (+45% vergeleken met 2021). In het weekend vinden de grootste stijgingen overdag plaats aan het begin van de dag tussen 6.00 en 7.00 uur (+59% vergeleken met 2021) en aan het einde van de dag tussen 18.00 en 19.00 uur (+14% vergeleken met 2022). Over het algemeen zijn de relatieve stijgingen zeer significant tijdens de nacht, zowel op weekdagen als in het weekend, na de opheffing van de gezondheidsbeperkingen.

Afhankelijk van de telpunten varieert de waargenomen verandering in 2022 ten opzichte van 2021 van +61% in de Wetstraat (CB1143) tot +12% in de Franklin Rooseveltlaan (CB1599).

Fietsreizen per geslacht

9,4%

van de Brusselaars fietst op een doordeweekse dag minstens 30 minuten om zich van de ene naar een andere plek te verplaatsen. Het gebruik van dit vervoermiddel is nog steeds sterk geslachtsgebonden, ook al blijkt uit de tellingen van Pro Velo dat er steeds meer vrouwen in het verkeer fietsen. Volgens de enquête van Sciensano fietst 6% van de Brusselse vrouwen op een doordeweekse dag minstens 30 minuten om zich van de ene naar een andere plek te verplaatsen (2018). Bij de mannen is dat 13%.
Bron: Gezondheidsenquête 2018
Om van de ene plaats naar de andere te komen, voor een traject van minstens 30 minuten tijdens een normale dag: 13% van de mannen reist met de fiets, tegenover 6% van de vrouwen.

De plaats van de fiets in het reizen

11%

Dat is de doelstelling waar het BHG tegen 2030 naar streeft wat betreft het modale aandeel van de fiets voor alle verplaatsingen van, naar en binnen het BHG op een werkdag buiten de schoolvakanties. De bedoeling is vooral om fietsen aantrekkelijk te maken voor mensen die zich momenteel met de auto of het openbaar vervoer verplaatsen om afstanden van 2-5 km af te leggen. In 2018 werd het modale aandeel van de fiets geraamd op 3% van het totale aantal verplaatsingen van, naar en binnen het BHG.

Modale aandeel van de verplaatsingen van, naar en binnen het BHG uitgepsplitst volgens afstandscategorie (gemiddelde werkdag buiten de schoolvakanties) in %
In 2018 werd het modale aandeel van de fiets geschat op 3% van alle CBR-gerelateerde verplaatsingen. Het doel is om tegen 2030, 11% te bereiken.

Fietsen tellen tussen 8 en 9 uur

+43,7%

meer fietsers manueel geteld tussen 8 en 9 uur 's morgens tussen 2021 en 2022. Enkele uitzonderlijke jaren buiten beschouwing gelaten (aanslagen in 2016, pandemie in 2020-2021, ...), nemen de fietsersstromen tussen 8 en 9 uur 's morgens vrijwel gestaag toe (op werkdagen buiten de schoolvakanties). Het aantal fietsers manueel door ProVelo getelde is in de periode 2010-2022 met een factor 4,13 toegenomen.

65%

van de fietsers die in 2022 tussen 8.00 en 9.00 uur werden geteld, droeg een helm. In 11 jaar tijd is dit percentage met 25 procentpunten gestegen (40% in 2010).

40%

van de volwassen fietsers geteld tussen 8u en 9u zijn vrouwen (2022, kinderen niet meegerekend). Dit aandeel was slechts 31% in 2010.

Handmatige sectietellingen

De fietsersstromen op de in aanmerking genomen fietspaden zijn in Mei 2023 stabiel gebleven ten opzichte van Mei 2022 (-3%).

Afhankelijk van de telpunten varieert de waargenomen evolutie tussen Mei 2022 en Mei 2023 van +18% aan de Hallestraat in Vorst (CVT387) tot -13% aan de Veeweidekaai in Anderlecht (CAT17).

De weersomstandigheden in Mei 2023 waren qua temperatuur vrij gelijkaardig aan die in Mei 2022, : neerslag: 2,3 mm/dag in 2023 tegenover 3,8 mm/dag in 2022; gemiddelde maximumtemperatuur: 18,8 °C in 2023 tegenover 20,6 °C in 2022) (bron: Koninklijk Meteorologisch Instituut van België). 
 

Evolutie van fietsen met en zonder elektrische ondersteuning

36% van de fietsen die in 2022 tussen 8 en 9 uur geteld werden in het verkeer zijn elektrische fietsen.

Het aandeel van de elektrische fietsen neemt sinds 2019 continu toe (20% in 2019).

32% van de fietsen die in 2022 tussen 8 en 9 uur geteld werden in het verkeer zijn elektrische fietsen gereden door mannen.

Het aandeel van de elektrische fietsen neemt sinds 2019 continu toe (20% in 2019).

41% van de fietsen die in 2022 tussen 8 en 9 uur geteld werden in het verkeer zijn elektrische fietsen gereden door vrouwen.

Het aandeel van de elektrische fietsen neemt sinds 2019 continu toe (20% in 2019).

Evolutie van soorten fietsen

7% van de fietsen die in 2022 tussen 8 en 9 uur geteld werden in het verkeer zijn bakfietsen.

Het aandeel van de bakfiets (voor het vervoer van personen of goederen) in het verkeer is sinds enkele jaren letterlijk ontploft (4% in 2019).

6% van de fietsen die in 2022 tussen 8 en 9 uur geteld werden in het verkeer zijn bakfietsen.

Het aandeel van de bakfiets (voor het vervoer van personen of goederen) in het verkeer is sinds enkele jaren letterlijk ontploft (4% in 2019).

7% van de fietsen die in 2022 tussen 8 en 9 uur geteld werden in het verkeer zijn bakfietsen.

Het aandeel van de bakfiets (voor het vervoer van personen of goederen) in het verkeer is sinds enkele jaren letterlijk ontploft (4% in 2019).

Tevredenheids- en steunniveau van de gebruikers

6 van de 10 fietsgebruikers zijn tevreden over dit vervoermiddel

Fietsers

Tevredenheid over de fiets: 6 op 10. (A: 1.646)

 

 

Wat fietsers betreft, zijn de sterke punten de trajecttijd en de kostprijs.

Als zwakke punt halen ze de verkeersveiligheid en het ontwerp en de staat van de wegen aan.

Daarbij komt nog eens de positieve impact op de gezondheid voor de fietsers.

De tevredenheid lijkt te stijgen ten opzichte van 2011.

60% van de respondenten is het "sterk eens" of "enigszins eens" met de volgende stelling.

Ik zou meer fietsen als er meer wegen met fietsvoorzieningen waren waar het verkeer te druk of te snel is.

Aantal antwoorden: 2.296 waarvan 271 niet betrokken (12%)