Aller au contenu principal

De nieuwsbrief voor het Good Move-plan

Wenst u geïnformeerd te blijven over de stand van het Good Move-plan? Lees dan hieronder de recentste nieuwsbrief, of werp hier een blik op de vorige nieuwsbrieven.

U wenst geïnformeerd te blijven over nieuwe informatie die op deze website wordt gepubliceerd?

Schrijf u dan in op de nieuwsbrief van het Good Move-plan!

View this e-mail in your browser
> Voortgang voor enkele focusthema’s van Good Move: 
 • Good Neighbourhood
  - De vergroening van de openbare ruimte
 • Good Network 
  - Inhuldiging Suzan Danielbrug
  - MobCast:  "Zijn de verkeerslichten intelligent?"
  - Fietsvademecum Cyclostrades
 • Good Service 
  - Autodelen in Brussel: nieuwe regels, nieuwe operatoren!
  - Enquete over diensten van gedeelde micromobiliteit
  - 800 elektrische oplaadpunten in Brussel
 • Good Choice
  - De praktische gids "Fietsenstallingen" voor lagere scholen is er!
 • Good Partner 
 • Good Knowledge 
  - Tellingen in de stad
  -  Brusselse financiële hulp bij de aankoop van een elektrische fiets
  -  De Mobility Masterclass in volle vlucht!
Good Neighbourhood
 De vergroening van de openbare ruimte
 
Het beheren van planten, water en de bodem zorgt voor een aangenamere openbare ruimte. Elke aanplanting leidt tot een groene omgeving die ervoor zorgt dat deze ruimten aantrekkelijker worden voor de gebruikers van actieve vervoerswijzen. Deze ecologische wijk beantwoordt ook aan de behoeften aan gezelligheid en toegankelijkheid voor de burgers. Zo heeft het groenwerkersteam van Brussel Mobiliteit, dat 38.000 bomen beheert, tijdens de winter 2021-2022 bijna 1.550 nieuwe bomen (150 verschillende soorten) en duizenden struiken aangeplant.
 
Good Network
 Inhuldiging Suzan Danielbrug
 
De Suzan Danielbrug is van onschatbare waarde voor fietsers en voetgangers die van de Noordwijk naar Thurn & Taxis willen. Waar je vroeger de keuze had tussen Sainctelette en de Redersbrug, heb je nu een directe, autovrije verbinding. Ook de buslijnen 14 en 20 van de MIVB gebruiken de nieuwe brug. In afwachting van een tramverbinding kunnen fietsers de busbaan nemen. Veel gebruikers blijven spontaan halt houden op de brug, om van het uitzicht te genieten. Brussel is een landmark rijker, en twee belangrijke wijken zijn nu beter met elkaar verbonden voor de actieve modi en het openbaar vervoer. Wie was Suzan Daniel ? Zij was een pionier van de holebibeweging in België, stichtster van het Cultuurcentrum België in 1953. De brug werd naar haar genoemd na een stemming in 2019. 
 
MobCast:  "Zijn de verkeerslichten intelligent?"
 
Achter de groene, oranje en rode verkeerslichten van het Brusselse wegennet zit een hele reeks technologieën en computerprogramma's waarmee Nicolas Breye ons in de MobCast van Brussel Mobiliteit laat kennismaken. Klik hier om te luisteren.
 
Fietsvademecum Cyclostrades
 
Brussel Mobiliteit heeft een nieuw fietsvademecum online gezet over de cyclostrades.
De fietsvademecums zijn bestemd voor alle actoren die het fietsen in Brussel promoten en bieden hen technische ondersteuning voor de verbetering van de fietsvoorzieningen.
Een “cyclostrade” of “fietssnelweg” is een hoogwaardige en snelle fietsverbinding die fietsers toelaat langere afstanden te overbruggen.
Het netwerk van cyclostrades is in Brussel opgenomen in het “fietsPLUS”-netwerk, het voornaamste net voor de fiets in de hoofdstad. 

De infrastructuur op dit netwerk kan vele vormen aannemen. Dit vademecum zoomt in op de fietsverbindingen die bijvoorbeeld langs spoorwegen, autostrades of het kanaal kunnen worden ingericht. 

Het netwerk van cyclostrades loopt echter ook over bestaande wegen. Hiervoor verwijzen we naar het
vademecum over vrijliggende fietsinfrastructuur, voor de kwaliteits- en inrichtingsnormen dienaangaande.

Aan de hand van concrete voorbeelden, laat het vademecum zien hoe we in Brussel Cyclostrades definiëren: wie zijn de gebruikers, wat zijn ontwerprichtlijnen, randinfra-structuur en hoe gebeurt het beheer en onderhoud.
Good Service
Autodelen in Brussel: nieuwe regels, nieuwe operatoren!
 
Sinds midden oktober gelden er nieuwe regels betreffende het autodelen (door het wijzigingsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 september 2022 over de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen). Concreet moet enerzijds het tarief niet meer in verhouding zijn met de afgelegde afstand of de gebruiksduur, wat meer vrijheid biedt in de tarifering, en anderzijds gaat de maximale gebruiksduur van 3 dagen naar 14 dagen.
Daarnaast kunnen de Brusselaars voortaan ook gebruik maken van een nieuwe leverancier: MILES, met 200 auto's in vrije vloot.
MILES tarifeert per afgelegde kilometer. Zonder bijkomende kosten zijn trajecten van stad naar stad mogelijk: tussen Brussel en Gent, en binnenkort ook Antwerpen. Het is de bedoeling van de ene stad naar de andere te kunnen rijden, en daar de auto achter laten. MILES plant in de toekomst ook trajecten naar de luchthaven van Zaventem.
Binnenkort zal nog een andere operator actief zijn in Brussel:
GreenMobility met een 100% elektrische vloot.
Enquete over diensten van gedeelde micromobiliteit
 
Sinds begin 2022 is het aanbod aan diensten van deelmicromobiliteit (deelfietsen, deelsteps, deelscooters) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijk uitgebreid. Zo is bijvoorbeeld het aantal "free floating" deelsteps meer dan verdubbeld tijdens de voorbije twaalf maanden en opgelopen tot meer dan 20.000 stuks. In november 2022 voert Brussel Mobiliteit een nieuwe enquête uit bij de gebruikers van deze diensten, om een beter zicht te krijgen op het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Dit onderzoek zal onder meer peilen naar de tevredenheidsgraad van de Villo!-dienst en naar de verwachtingen van de gebruikers, om zich voor te bereiden op het vervallen van de huidige concessieovereenkomst met JCDecaux in 2026.
 
 800 elektrische oplaadpunten in Brussel
 
In samenwerking met Total Energies heeft Brussel Mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan 800 laadpunten geïnstalleerd die volledig operationeel zijn. Deze installaties passen in het kader van de uitwerking van actie D.5 van het Gewestelijk Mobiliteitsplan en zullen uiteindelijk leiden tot een betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder in onze stad.
Meer info vind je
hier
.
© TotalEnergies 
Good Choice
De praktische gids "Fietsenstallingen" voor lagere scholen is er!
 
Veel scholen wezen er ons al langer op dat ze problemen hadden met het inrichten van fietsenstallingen. Welk model fietsnietjes?  Aan welke criteria moet een fietslokaal voldoen?  Waar het nodige budget te vinden voor de aankopen en/of werken? ... 
Brussel Mobiliteit publiceert deze maand de Gids Fietsenstallingen voor lagere scholen. Deze gids, opgesteld door Pro Velo, bestond al voor de middelbare scholen. De gids bevat een heleboel concrete oplossingen voor scholen die fietsparkinginfrastructuur willen creëren of willen verbeteren.
De gidsen bedoeld voor de
lagere en de middelbare scholen zijn in pdf-versie te vinden op de website van Brussel Mobiliteit.
Good Knowledge
Tellingen in de stad
 
Wil je graag weten op welke manier gemotoriseerde voertuigen en fietsen geteld worden in de hoofdstad? Of weten hoe betrouwbaar de cijfers zijn die Brussel Mobiliteit communiceert? Of meer weten over de termijn tussen de publicatie van de cijfers en het nemen van beslissingen die op die cijfers gebaseerd zijn? Je vindt alle antwoorden op je vragen in de uitzending "de tram" van 21/10/2022.
© BX1 
 Brusselse financiële hulp bij de aankoop van een elektrische fiets

Om de verbintenissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten opzichte van personen met een beperkte mobiliteit na te komen, organiseert Brussel Mobiliteit jaarlijks een opleiding consulent toegankelijkheid van de weg en openbare ruimte.

De opleiding bestaat uit drie delen:

 • Een rollenspel en getuigenissen van personen met een (motorische, visuele, auditieve, verstandelijke, enz.) handicap. Zo kunnen de deelnemers zich inleven in de moeilijkheden en behoeften die eigen zijn aan elk type handicap.
 • Een uiteenzetting van het algemene wetgevende kader in verband met handicaps alsook een presentatie van de specifieke tools voor de Brusselse context inzake toegankelijkheid.
 • De presentatie van een specifieke werkmethode voor de aanpak van toegankelijkheidsproblemen, een technisch bezoek op het terrein evenals een oefening rond het opstellen van een verslag met aanbevelingen. 
De opleiding is bedoeld voor personeelsleden van Brussel Mobiliteit, de gemeenten, Beliris, enz. alsook voor ondernemers om de dienstverleners zo goed mogelijk te sensibiliseren voor toegankelijke en universele inrichtingen.
 
Wil je deelnemen? Schrijf je in op de wachtlijst door een
e-mail te sturen naar
mobiliteit@gob.brussels, met als onderwerp: "Inschrijving: OPLEIDING TOEGANKELIJKHEID". 
Je zal de datum van de volgende sessie weldra via e-mail ontvangen, op voorwaarde dat er nog plaatsen vrij zijn. 
 De Mobility Masterclass in volle vlucht!

Wegens het succes van de eerste edities is de Mobility Masterclass helemaal terug en zijn er ook enkele nieuwigheden! Vanaf nu vervolledigen twee nieuwe programma's de basiscatalogus.  Dit zijn de thema's en de datums voor de volgende sessies:

 • Mobiliteitsgegevens en digitale tools (01/12/2022 – 02/12/2022)
 • Immobiliënprojecten en mobiliteit (08/12/2022 – 09/12/2022)
 • Virtuele realiteit en mobiliteit (26/01/2023 en 02/02/2023)
 • Stedelijke distributie en fietslogistiek (20/04/2023 – 21/04/2023)

Klik hier om je in te schrijven. 

© Mobility Masterclass

 
Kent u andere professionele mobiliteitsactoren die geïnteresseerd zijn in de mobiliteits- en verkeersveiligheidsactualiteit van het Brussels Gewest en de evolutie van de Good Move-projecten?
Aarzel niet om hen de Good Move-nieuwsbrief door te sturen.
Zij kunnen zich rechtstreeks abonneren via deze link:


Twitter
Facebook
Website
LinkedIn
YouTube
Instagram
Spotify
Copyright © 2022, Brussel Mobiliteit, All rights reserved.
Our mailing address is:
mobiliteit@gob.brussels
You can update your preferences or unsubscribe from this list.