Aller au contenu principal

De nieuwsbrief voor het Good Move-plan

Wenst u geïnformeerd te blijven over de stand van het Good Move-plan? Lees dan hieronder de recentste nieuwsbrief, of werp hier een blik op de vorige nieuwsbrieven.

U wenst geïnformeerd te blijven over nieuwe informatie die op deze website wordt gepubliceerd?

Schrijf u dan in op de nieuwsbrief van het Good Move-plan!
Foto van het centrum van Brussel

View this e-mail in your browser
FR  NL
Nieuws over het Good Move Observatorium
Nieuw beheerscontract van de MIVB

Op 14 december jongstleden heeft de Brusselse Regering het beheerscontract 2024-2028 van de MIVB goedgekeurd.

Dit strategische document legt de planning van het openbaar vervoer voor de komende vijf jaar vast.
Het bepaalt onder andere d
e kwaliteitsnormen waaraan de dienstverlening van de MIVB moet voldoen om de klanttevredenheid op te voeren. Deze wordt gemeten via de jaarlijkse tevredenheidsbarometer.
Voorts komt ook de uitvoering van het Gewestelijk Actieplan Verkeersveiligheid erin aan bod.
Met betrekking tot het PBM-beleid voorziet het in de verdere uitvoering van het Strategisch plan ter verbetering van de toegankelijkheid, met de organisatie van de Task Force Toegankelijkheid.
 
Het contract bevat de volgende nieuwigheden:
 • Lijncomités: discussiefora tussen een panel van gebruikers van een MIVB-lijn, de gemeenten waar de lijn doorheen loopt, Brussel Mobiliteit en de MIVB, om te analyseren welke aanpassingen eventueel nodig zijn aan de exploitatie van de lijn: dienstregeling, stiptheid, toegankelijkheid, informatie...
 • De snelheidsbeperking van 30 km/u voor trams op de openbare weg (buiten eigen bedding) met het oog op de naleving van de voorschriften van de Stad 30.
De transformatie van de Tervurenlaan en de vereenvoudiging van de Montgomeryrotonde

Na een uitvoerig overlegproces heeft Brussel Mobiliteit een vergunningsaanvraag ingediend voor de
herinrichting van de Tervurenlaan, om deze laan tot aan de Leopold II-square om te vormen tot een stadsboulevard. Ook het kruispunt Merode en de Montgomeryrotonde worden vereenvoudigd om ze veiliger te maken. Deze ingreep moet ook ten goede komen aan de talloze voetgangers en fietsers die er dagelijks langskomen.
De grote stedelijke assen op een multimodale manier heraanleggen is een van de prioriteiten van het Gewestelijk Mobiliteitsplan.
Running promoten

perspective.brussels ontwikkelt de “be running”-strategie met als doel de verschillende voetgangerssnelheden naast elkaar te laten bestaan en te beantwoorden aan de doelstellingen van het Gewestelijk Mobiliteitsplan, onder andere door
voetgangersboulevards aan te leggen.
Door routes in kaart te brengen die geschikt zijn voor loopsport kunnen joggers van de ene groene ruimte naar de andere lopen op wegen die ingericht zijn of zullen worden.
Perspective heeft een
kaart met routes voor de gebruikers en een gids voor een goed ontwerp voor de inrichters van de openbare ruimte ontwikkeld.
Projectoproepen 
BeCircular

Leveringen optimaliseren door de ontwikkeling van lokaal logistiek vastgoed en een slimmere stedelijke distributie is een van de doelstellingen van het Gewestelijk Mobiliteitsplan.
Via de projectoproep BeCircular biedt het gewest elk jaar financiële steun aan innoverende projecten in verband met circulaire economie.
O
p het gebied van logistiek zijn dit de winnaars van de projectoproep 2023:
 • KGS GREEN van KGS Group
 • Bungy van Hooba
 • FoodsprintXL van Foodsprint
 • Proefproject levering van schoolmaaltijden met bakfiets van TCO SERVICE
Low Emission Mobility – Inclusive Carsharing

Om de
gedeelde mobiliteitsdiensten te versterken, hebben Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel de projectoproep Inclusive carsharing uitgeschreven en een budget van 400.000 euro ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van verschillende projecten met betrekking tot inclusief autodelen. De geselecteerde laureaten zijn de volgende: 
 • De Ligue des familles met haar proefproject autodelen voor gezinnen met kinderen
 • Community Land Trust Brussels (CLTB) met het project elektrische deelauto’s voor bewoners van sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Mpact met het project CozyCafé, autodelen in Brusselse wijken
 • WeTechCare met het project 123 Carsharing 4 BXL
 • Cambio met een project dat kinderzitjes ter beschikking stelt aan gezinnen met kinderen en eenoudergezinnen
 • WeTechCare met het project 123 Carsharing 4 BXL
Living Labs: Brussel op vakantie

De lente en de zomer zijn de periodes bij uitstek om nieuwe ervaringen op te doen, de openbare ruimte heruit te vinden, nieuwe stedelijke inrichtingen uit te testen en Brusselaars ontmoetings- en ontspanningsruimtes te bieden die de doelstellingen van het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move in de verf zetten. In dat verband heeft Brussel Mobiliteit de projectoproep “Brussel op vakantie” uitgeschreven, die verenigingen uitnodigt zich de openbare ruimte toe te eigenen met tactische stedenbouwkundige ingrepen die het gebruik van de openbare ruimte tijdelijk wijzigen en banden scheppen tussen de inwoners.

Dien uw kandidatuurdossier in vóór 15 maart 2024.
Bruxelles plante, Brussel plant

Brussel Mobiliteit schrijft een oproep uit om ideeën van inwoners te verzamelen om de straten en pleinen in het gewest te vergroenen en te ontharden.
Elke Brusselaar en iedereen die een band heeft met de voorgestelde locatie kan een voorstel indienen om zijn omgeving te vergroenen, de openbare ruimte van morgen mee te ontwerpen en zijn leefomgeving te verbeteren.
Naast verkeersveiligheid en toegankelijkheid voor PBM's zijn er vijf toelatingscriteria waaraan een project moet voldoen om aanvaard te worden: 
 1. De aanleg van een stadstuin langs een plein, rond een boom, op het trottoir, op een parkeerplaats of op andere niet-berijdbare wegdelen, al dan niet met straatmeubilair
 2. De aanleg of uitbreiding van een groen netwerk langs wandel- of fietspaden om ze veiliger en aangenamer te maken
 3. De vergroening van trottoirdelen, gevels, parkeerplaatsen of verbetering van de bestaande beplanting (zones met eenjarige planten die worden omgevormd tot zones met winterharde planten, struiken, enz.)
 4. De aanleg van een regentuin
 5. Plaatsing van diervriendelijke voorwerpen (plaatsing van nestkastjes, eekhoornbrug, voederstroken, enz.)
Kent u andere professionele mobiliteitsactoren die geïnteresseerd zijn in de mobiliteits- en verkeersveiligheidsactualiteit van het Brussels Gewest en de evolutie van de Good Move-projecten?
Aarzel niet om hen de Good Move-nieuwsbrief door te sturen.
Zij kunnen zich rechtstreeks abonneren via deze link:


Copyright © 2024, Brussel Mobiliteit, All rights reserved.
Our mailing address is:
mobiliteit@gob.brussels
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Twitter
Facebook
Website
LinkedIn
YouTube
Instagram
Spotify