Aller au contenu principal

Stand van zaken 

Hoe staat het met de uitvoering van het Good Move-plan?

Om zijn doelstellingen te behalen heeft het gewest zich een ambitieus plan aangemeten met een reglementair luik, dat samen met tal van actoren werd opgesteld. Zodoende maakt het gewest gebruik van een transversaal actieplan, dat opgebouwd is rond zes grote "focusthema's".

Deze thema’s belichamen de mobiliteitsvisie voor Brussel. Deze transversale strategie houdt de gelijktijdige uitvoering in van alle focuspunten om de verwachte resultaten te bereiken: de focuspunten bestaan niet onafhankelijk van elkaar en de gekozen maatregelen en de verwachte effecten ervan mogen niet worden beschouwd als gebonden aan een sector of cumulatief, maar veeleer als een geheel en in interactie met elkaar.

Good Neighbourhood:

Organisatie van de mobiliteit in de wijken met het oog op een betere levenskwaliteit voor de inwoners

Levenskwaliteit is het sleutelbegrip van Good Move, met autoluwe wijken die veilig zijn, gediversifieerd, aangenaam om in te leven en aangepast aan alle generaties. Het gewest ontwikkelt een mobiliteitsaanpak op lokaal niveau in combinatie met een kwalitatieve openbare ruimte, gebaseerd op drie principes:

 • Een veralgemeende snelheidsbeperking van 30 km/u invoeren om het lokale karakter van de wegen te versterken, ongevallen te verminderen en plaats te geven aan voetgangers en fietsers.
 • Verkeersplannen invoeren in de wijken om voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer meer ruimte te bieden en ervoor te zorgen dat ze zich veiliger kunnen verplaatsen.
 • Grote emblematische openbare ruimten renoveren en daarbij de veiligheid, het comfort en de aantrekkelijkheid ervan voor alle burgers vooropstellen.

90%

van de wegen in het Gewest hebben een snelheidsbeperking van 30 km/u of lager in 2021 (ten opzichte van 50% in 2020).

Meer weten

10

lokale mobiliteitscontracten in opmaak, waarvan er twee al worden uitgevoerd.

Meer weten

39

projecten met het oog op de toe-eigening van de openbare ruimte door de inwoners "Brussel op vakantie" in 2022.

Meer weten

270

Gedeelde plaatsen die volledig worden beheerd door parking.brussels.

Meer weten

3

herinrichtingsprojecten van emblematische pleinen hebben hun vergunning ontvangen (Schuman, Sainctelette, Guldenvlies).

Meer weten

90%

van de wegen in het Gewest hebben een snelheidsbeperking van 30 km/u of lager in 2021 (ten opzichte van 50% in 2020).

Meer weten

Publicatie

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!

Good Network:

De vervoernetwerken organiseren met het oog op performante dienstverlening

De fundamentele uitdaging van Good Move bestaat erin de complementariteit en de kwaliteit van alle vervoernetwerken te waarborgen door de inrichtingsprincipes ter discussie te stellen, zodat de efficiëntie, de leesbaarheid, de veiligheid en de performantie van de netwerken niet in het gedrang komen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een strategie ontwikkeld om duidelijke prioriteiten te stellen voor het delen van de weg. Deze strategie heet de "multimodale wegenspecialisatie". Deze strategie omvat alle vervoerswijzen en bakent voor elk ervan een structurerend netwerk af (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, gemotoriseerd verkeer (auto's) en vrachtwagens).

Het gewest ontwikkelt zijn acties met betrekking tot de netwerken op drie vlakken:

 • Optimaliseren van het gebruik van de bestaande infrastructuur om alle vervoersmodi een vlotte doorstroming te garanderen.
 • Ontwikkelen en verbeteren van de verschillende netwerken, in het bijzonder door routes en wegen aan te leggen voor voetgangers, fietsers en vrachtwagens, bovenop nieuwe openbaarvervoerlijnen.
 • Een goed dienstverleningsniveau garanderen van de verschillende netwerken, infrastructuur en uitrustingen via preventief beheer en regelmatig onderhoud.

5

gespecialiseerde netwerken om de inrichtingskeuzes te leiden.

Meer weten
Illustratie : Goed netwerk

90%

van de ongevalgevoelige zones (OGZ's) van niveau 1 behandeld.

95

openbaarvervoerhaltes toegankelijk gemaakt in 2021.

Meer weten

33%

van het hoofdfietsnet verwezenlijkt.

9

projecten voor de aanleg van een doorlopende fietssnelweg vanuit de rand naar Brussel (2022).

Meer weten

83%

van de kruispunten met verkeerslichten uitgerust met bediening op afstand voor de prioritaire doorgang van het openbaar vervoer dankzij de uitrusting van 30 kruispunten per jaar.

39

Accessibuslijnen.

Meer weten

53

metrostations waarvan de perrons toegankelijk zijn met behulp van een lift.

Meer weten

3

projecten voor de ontwikkeling van het structurerende openbaarvervoernetwerk.

5

gespecialiseerde netwerken om de inrichtingskeuzes te leiden.

Meer weten

5km

voetpaden op gewestwegen onderhouden in 2021.

Meer weten

Publicatie

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!

Good Service:

Inwoners en gebruikers van het gewest een waaier van geïntegreerde diensten aanbieden

Veel mensen kiezen hun verplaatsingswijze op basis van het weer, private of professionele beperkingen, hun fysieke capaciteiten en hun financiële mogelijkheden. Good Move heeft de ambitie de gebruikers een waaier van geïntegreerde diensten aan te bieden die de behoefte aan een eigen auto wegneemt en een combinatie van vervoerswijzen en het openbaar vervoer bevordert.

Het gewest ontwikkelt zijn acties met betrekking tot de netwerken op drie vlakken:

 • Het vervoersaanbod samenvoegen (informatie, ticketverkoop, tarieven), zowel digitaal als fysiek, om de mobiliteit en multimodaliteit te bevorderen.
 • De kwaliteit, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de openbaarvervoernetwerken en -diensten vergroten.
 • De aansluitingen en intermodaliteit tussen de verschillende diensten verbeteren dankzij de ontwikkeling van overstapknooppunten.

6.170

fietsen in vrije vloot.

Illustratie : Good Service

36.606

fietsstalplaatsen.

Meer weten

1.681

P+R-parkeerplaatsen (2022).

Meer weten

785

parkeerplaatsen voorbehouden aan deelauto's in stations in 2022 (Autodelen.net).

Meer weten

1.251

taxi's (waarvan 1.109 standaardtaxi's, 97 gemengde PBM-taxi's en 45 elektrische taxi's) ter beschikking van de inwoners en bezoekers in 2021.

Meer weten

2.613

toegankelijke elektrische laadpalen voor het publiek (April 2023).

Meer weten

6.170

fietsen in vrije vloot.

Publicatie

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!

Good Choice:

Persoonlijke en collectieve keuzes beïnvloeden, zonder de individuele vrijheden in te perken

Naast het creëren van omstandigheden die gunstig zijn voor de evolutie van de verplaatsingsgewoonten van alle gebruikers wil Good Move elke gebruiker bewust maken van zijn verplaatsingsgewoonten: de keuze van het verplaatsingsmiddel, het uur van de verplaatsing, de afstand van de verplaatsing, enz. De bedoeling is de burger aan te zetten tot nadenken en aan te moedigen om zijn gewoonten af te stemmen op de aard van zijn verplaatsingen.  

Het gewest wil daartoe actie ondernemen op drie vlakken:

 • De ruimtelijke ontwikkeling en het mobiliteitsaanbod op elkaar afstemmen door de activiteiten (diensten, voorzieningen, jobs, toeristische en commerciële trekpleisters) in te planten volgens het principe van de buurtstad.
 • Het parkeerbeheer, de tariefbepaling en de verkeersbelasting grondig onderzoeken.
 • Sensibiliseren en inleefmomenten voorstellen om de burgers op te leiden en te begeleiden rond de bestaande opties om zich in het Gewest te verplaatsen.
 • Ondernemingen, scholen en activiteitencentra proactief ondersteunen bij het begeleiden van hun doelgroepen opdat ze het vervoer van personen en goederen in vraag zouden stellen.

248

scholen die actief deelnemen aan het initiatief van de schoolvervoerplannen.

2.089

nieuwe Brussel'Air-premies worden al in 2022 uitgereikt aan personen die beslist hebben om hun nummerplaten uit te schrijven en gebruik te maken van alternatieven voor de particuliere auto.

Meer weten

12€

te betalen per jaar om met het openbaar vervoer te rijden voor jongeren onder 24 jaar oud.

40%

van de leerlingen van het basisonderwijs die actief reizen (van huis naar school) in 2020.

248

scholen die actief zijn in het schoolvervoerplanproces (2019).

Meer weten

28%

van scholen met fietsenstallingen.

15%

van de scholen neemt deel aan ten minste één cyclus van de loop- of fietsleerlijn.

486

fietsparkeerplaatsen aangeboden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan scholen (2022).

Publicatie

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!