Aller au contenu principal

Fietsvoorzieningen

Fietsen is niet alleen gezond en goed voor de gemeenschap, het is ook een van de meest efficiënte vervoermiddelen om zich te verplaatsen in de stad. In Brussel zijn de meeste verplaatsingen korter dan vijf kilometer. Het fietspotentieel is er dus erg hoog. Opdat er meer gefietst zou worden en om het modale aandeel van deze verplaatsingswijze te vergroten, moet voor een aangepaste infrastructuur worden gezorgd, zowel voor fietsverplaatsingen als voor parkeergelegenheid.

Op deze pagina vindt u een reeks kernindicatoren die u kennis laten maken met de belangrijkste doelstellingen op het vlak van fietsaanbod en waarmee u de uitvoering van de ermee verband houdende acties kunt opvolgen.

Illustration

36%

van het PLUS-fietsnetwerk, i.e. het meest structurerende netwerk, is vandaag aangelegd volgens toereikende kwaliteitsnormen.

Meer weten

31%

van de COMFORT-fietswegen, die het PLUS-netwerk aanvullen om verplaatsingen tussen wijken te vergemakkelijken, is momenteel ingericht.

Meer weten

7

intergewestelijke verbindingswegen zijn al aangelegd en 18 zijn in voorbereiding.

Meer weten

513 km

gemarkeerde of gescheiden fietspaden of gedeelde voet- en fietspaden (2021).

Meer weten

36.606

openbare fietsparkeerplaatsen (2020).

Meer weten

7.681

openbare fietsparkeerplaatsen (2020).

Meer weten

6.365

aangeboden door parking.brussels (2022).

Illustration

Ontwikkeling van de kernindicatoren

In Brussel is het gewestelijk fietsroutenetwerk opgebouwd rond twee visies: 

  • Alle wegen befietsbaar maken. Het is de bedoeling om op alle Brusselse gewest- en gemeentewegen in goede en veilige omstandigheden te kunnen fietsen (zie ook Good Move p. 82). In de meeste gevallen kan deze doelstelling enkel behaald worden door de wijken verkeersluwer te maken, zonder dat er grootschalige herinrichtingswerken nodig zijn (we kunnen eventueel verwijzen naar de pagina/acties van de mazen).
  • Een structurerend netwerk tot stand brengen dat aanzienlijke fietsersstromen kan opvangen. Dit netwerk moet tegelijk coherent, snel, veilig, aangenaam en comfortabel zijn. Het stemt overeen met de wegen van het niveau COMFORT en PLUS van het fietsnetwerk.

36%

van het PLUS-fietsnetwerk, i.e. het meest structurerende netwerk, is vandaag aangelegd volgens toereikende kwaliteitsnormen.

Binnen dit netwerk zijn de wegen van het niveau PLUS bedoeld voor snelle verbindingen op grootstedelijke schaal. 36% van de betrokken wegen is aangelegd volgens toereikende kwaliteitsnormen. Daarnaast is 23% van het netwerk al uitgerust met specifieke inrichtingen, al zijn deze niet optimaal.


Het niveau PLUS is ook het netwerk dat de meest strategische routes van het gewest omvat. Hun staat van afwerking varieert sterk, maar een paar van de belangrijkste zijn evenwel bijna volledig afgewerkt, zoals de Kanaalroute (67% conform het Vademecum, 97% befietsbaar). Er zijn ook nog andere prioritaire routes voor het gewest waarvan de uitvoering de goede richting uitgaat, zoals de Middenring (33% conform, 77% befietsbaar) of de as Wetstraat-Tervuren (48% conform, 85% befietsbaar).
 

31%

van de COMFORT-fietswegen, die het PLUS-netwerk aanvullen om verplaatsingen tussen wijken te vergemakkelijken, is momenteel ingericht.

 

 

Wat het niveau COMFORT betreft, dat een aanvulling vormt op het PLUS-netwerk om de verplaatsingen tussen wijken te vergemakkelijken, is 31% van de wegen afgewerkt, terwijl 39% beschouwd wordt als functioneel zelfs al zijn ze nog niet optimaal befietsbaar. Over deze wegen loopt een groot deel van de gewestelijke fietsroutes (GFR's). Opgelet, deze lineaire analyse sluit het bestaan van problematische kruispunten geenszins uit.

Onderstaande kaart geeft de uitvoeringsstaat weer van de verschillende PLUS- en COMFORT-secties. 

Het fietsnetwerk: wegontwikkeling

Een hoofdnetwerk verbonden met dat van de twee andere gewesten

Het potentieel van interregionale verplaatsingen is groot, zeker als we de groei van het aantal elektrische fietsen en speedpedelecs in aanmerking nemen. Een groot deel van de verplaatsingen binnen het grootstedelijke gebied is trouwens korter dan 15 kilometer. Het overzicht van het intergewestelijke netwerk en informatie over de tenuitvoerlegging ervan zijn te vinden op de website.

7

intergewestelijke verbindingswegen zijn al aangelegd en 18 zijn in voorbereiding.

 

 

Eind 2022 werd een dertigtal mogelijke verbindingen in kaart gebracht. Daarvan werden er 7 gerealiseerd, 18 zijn in uitvoering en de overige worden nog bestudeerd of werden opgegeven. De locatie ervan is weergegeven op onderstaande kaart.

Interregionale fietspadverbindingen

29 "Vélo PLUS" connections with Flanders: a Good Move priority.

Steeds meer fietsinrichtingen

513km gemarkeerde of gescheiden fietspaden of gedeelde voet- en fietspaden (2021). Bekijk hieronder de kaart op MOBIGIS.

Fietsvoorzieningen

Parkeren

36.606 openbare fietsparkeerplaatsen (2020). Zie hun locatie op de kaart hierboven.

Het is van essentieel belang dat fietsers over een veilige stalplaats kunnen beschikken, zowel aan het vertrekpunt als op de bestemming. In 2020 telde het gewest ongeveer 34.240 fietsstalplaatsen voor kortparkeren (fietsnietjes op de openbare weg) en 2.366 stalplaatsen voor langparkeren (fietsbox, fietsdepots, enz.), wat het aantal openbare fietsparkeerplaatsen op in totaal 36.606 brengt. Sinds 2014 is het aanbod nagenoeg verdrievoudigd, zoals onderstaande grafiek aantoont. 

Deelfietsen

7.681

openbare fietsparkeerplaatsen (2020).

 

Deelfietsen vormen een aanvulling op het vervoeraanbod voor occasionele verplaatsingen of in combinatie met het openbaar vervoer. In oktober 2022 beschikte het BHG over 7.681 deelfietsen, waarvan 4.046 in stations en 3.635 in vrije vloot. Alle free-floatingfietsen zijn elektrisch. Van de deelfietsen in stations is een groot (minstens een derde) en steeds toenemend deel fietsen met elektrische aandrijving.