Aller au contenu principal

Fietsvoorzieningen

Fietsen is niet alleen gezond en goed voor de gemeenschap, het is ook een van de meest efficiënte vervoermiddelen om zich te verplaatsen in de stad. In Brussel zijn de meeste verplaatsingen korter dan vijf kilometer. Het fietspotentieel is er dus erg hoog. Opdat er meer gefietst zou worden en om het modale aandeel van deze verplaatsingswijze te vergroten, moet voor een aangepaste infrastructuur worden gezorgd.

Op deze pagina vindt u een reeks kernindicatoren die u kennis laten maken met de belangrijkste doelstellingen op het vlak van fietsvorzieningen en waarmee u de uitvoering van de ermee verband houdende acties kunt opvolgen.

Illustration

36%

van het PLUS-fietsnetwerk, i.e. het meest structurerende netwerk, is vandaag aangelegd volgens toereikende kwaliteitsnormen.

Meer weten

31%

van de COMFORT-fietswegen, die het PLUS-netwerk aanvullen om verplaatsingen tussen wijken te vergemakkelijken, is momenteel ingericht.

Meer weten

7

intergewestelijke verbindingswegen zijn al aangelegd en 18 zijn in voorbereiding.

Meer weten

513 km

gemarkeerde of gescheiden fietspaden of gedeelde voet- en fietspaden (2021).

Meer weten
Illustration

Ontwikkeling van de kernindicatoren

In Brussel is het gewestelijk fietsroutenetwerk opgebouwd rond twee visies: 

  • Alle wegen befietsbaar maken. Het is de bedoeling om op alle Brusselse gewest- en gemeentewegen in goede en veilige omstandigheden te kunnen fietsen (zie ook Good Move p. 82). In de meeste gevallen kan deze doelstelling enkel behaald worden door de wijken verkeersluwer te maken, zonder dat er grootschalige herinrichtingswerken nodig zijn (we kunnen eventueel verwijzen naar de pagina/acties van de mazen).
  • Een structurerend netwerk tot stand brengen dat aanzienlijke fietsersstromen kan opvangen. Dit netwerk moet tegelijk coherent, snel, veilig, aangenaam en comfortabel zijn. Het stemt overeen met de wegen van het niveau COMFORT en PLUS van het fietsnetwerk.

36%

van het PLUS-fietsnetwerk, i.e. het meest structurerende netwerk, is vandaag aangelegd volgens toereikende kwaliteitsnormen.

Binnen dit netwerk zijn de wegen van het niveau PLUS bedoeld voor snelle verbindingen op grootstedelijke schaal. 36% van de betrokken wegen is aangelegd volgens toereikende kwaliteitsnormen. Daarnaast is 23% van het netwerk al uitgerust met specifieke inrichtingen, al zijn deze niet optimaal.


Het niveau PLUS is ook het netwerk dat de meest strategische routes van het gewest omvat. Hun staat van afwerking varieert sterk, maar een paar van de belangrijkste zijn evenwel bijna volledig afgewerkt, zoals de Kanaalroute (67% conform het Vademecum, 97% befietsbaar). Er zijn ook nog andere prioritaire routes voor het gewest waarvan de uitvoering de goede richting uitgaat, zoals de Middenring (33% conform, 77% befietsbaar) of de as Wetstraat-Tervuren (48% conform, 85% befietsbaar).
 

31%

van de COMFORT-fietswegen, die het PLUS-netwerk aanvullen om verplaatsingen tussen wijken te vergemakkelijken, is momenteel ingericht.

 

 

Wat het niveau COMFORT betreft, dat een aanvulling vormt op het PLUS-netwerk om de verplaatsingen tussen wijken te vergemakkelijken, is 31% van de wegen afgewerkt, terwijl 39% beschouwd wordt als functioneel zelfs al zijn ze nog niet optimaal befietsbaar. Over deze wegen loopt een groot deel van de gewestelijke fietsroutes (GFR's). Opgelet, deze lineaire analyse sluit het bestaan van problematische kruispunten geenszins uit.

Onderstaande kaart geeft de uitvoeringsstaat weer van de verschillende PLUS- en COMFORT-secties. 

Het fietsnetwerk: wegontwikkeling

Een hoofdnetwerk verbonden met dat van de twee andere gewesten

Het potentieel van interregionale verplaatsingen is groot, zeker als we de groei van het aantal elektrische fietsen en speedpedelecs in aanmerking nemen. Een groot deel van de verplaatsingen binnen het grootstedelijke gebied is trouwens korter dan 15 kilometer. Het overzicht van het intergewestelijke netwerk en informatie over de tenuitvoerlegging ervan zijn te vinden op de website.

7

intergewestelijke verbindingswegen zijn al aangelegd en 18 zijn in voorbereiding.

 

 

Eind 2022 werd een dertigtal mogelijke verbindingen in kaart gebracht. Daarvan werden er 7 gerealiseerd, 18 zijn in uitvoering en de overige worden nog bestudeerd of werden opgegeven. De locatie ervan is weergegeven op onderstaande kaart.

Interregionale fietspadverbindingen

29 "Vélo PLUS" connections with Flanders: a Good Move priority.

Steeds meer fietsinrichtingen

513km gemarkeerde of gescheiden fietspaden of gedeelde voet- en fietspaden (2021). Bekijk hieronder de kaart op MOBIGIS.

Fietsvoorzieningen