Aller au contenu principal

Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is voor veel burgers een van de belangrijkste aandachtspunten. De publieke belangstelling voor deze kwestie neemt toe.

In het beleid van het Gewest wordt gepleit voor de ontwikkeling van zogenaamde “actieve” verplaatsingswijzen, maar die zijn kwetsbaar op het vlak van verkeersveiligheid.

De versterking van de aanwezigheid van de zogeheten “kwetsbare” gebruikers in de openbare ruimte zal dus gepaard moeten gaan van de nodige maatregelen opdat zij zich in alle veiligheid zouden kunnen verplaatsen.