Aller au contenu principal

Ongevallenstatistieken

 

Verkeersveiligheid is een van de door Brusselaars meest aangehaalde oorzaken voor hun gevoel van onveiligheid. Dat gevoel van onveiligheid heeft immers een dagelijkse impact op de inwoners, zowel wanneer ze zich verplaatsen als wanneer zij zich in de openbare ruimte begeven. Alle weggebruikers moeten zich veilig kunnen verplaatsen, ongeacht hun vervoerswijze, al dan niet gemotoriseerd. Het stedelijke karakter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgt voor een groot aantal actieve weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers. Laatstgenoemden vallen - samen met bromfietsers, motorrijders en gebruikers van verplaatsingsmiddelen - helaas onder de categorie van de zwakke weggebruikers. Ze lopen immers meer risico op hevige botsingen. 

De ervaringen van de gebruikers hebben een invloed op hun huidige en toekomstige mobiliteitskeuzes. Mensen aanzetten om zich vaker te voet of met de fiets te verplaatsen moet dus gepaard gaan met concrete maatregelen met het oog op meer billijkheid ten aanzien van het verkeersrisico dat ze lopen. 

Daarom is de doelstelling op het vlak van verkeersveiligheid 0 doden en 0 zwaargewonden tegen 2030.

Zodoende is verkeersveiligheid voor Brussel Mobiliteit een absolute prioriteit : zowel wat grote maatregelen betreft, zoals de veralgemeende snelheidsbeperking aan 30 km/h, als de vele continue inspanningen, zoals de campagnes verkeersveiligheid, het hameren op handhaving via politie-controles, en het veiliger inrichten van gevaarlijke wegen en kruispunten, het aanleggen van snelheidsbeperkende inrichtingen, veiligere schoolomgevingen, samenwerkingen met alle partners, enz.

De effecten hiervan worden op sommige vlakken duidelijk in de ongevalscijfers gereflecteerd. Op deze pagina kan u zelf de tendenzen van de ongevallenstatistieken opvolgen. U vindt er een algemeen overzicht van de ongevalscijfers, met in het licht van visie nul een focus op het aantal zwaargewonden en verkeersdoden, en enkele andere focuspunten zoals de dynamieken volgens vervoerswijze, de locaties van de ongevallen, en de prevalentie van verzwarende omstandigheden.

 

 

Visie nul doden en zwaar gewonden

 

de gewestelijke doelstelling is nul verkeersdoden en -zwaargewonden te bereiken tegen 2030.

6

doden in verkeersongevallen 2021 (-12 t.o.v. gemiddelde 2018-2020).

Meer weten

136

zwaargewonden in verkeersongevallen in 2021 (-20% t.o.v. gemiddelde 2018-2020).

Meer weten

Verkeersongevallen met gewonden

Het totaal aantal verkeersongevallen met gewonden per jaar was zeer stabiel, tot 2020 met de impact van de covidcrisis, en 2021 met de impact van Stad 30. 

3488

Totaal aantal ongevallen met gewonden in 2021 (-4% t.o.v. gemiddelde 2018-2020).

Meer weten

10

ongevallen per dag, gemiddeld.

Vervoersmiddelen

De meeste gewonden zijn auto-inzittenden, fietsers, en voetgangers. Wanneer we enkel zwaargewonden en doden bekijken, stijgt het aandeel voetgangers en fietsers echter gevoelig.  Meer weten
.

Zoom op voetgangers

822

voetgangers raakten in 2021 gewond.

-13%

minder voetgangers raakten in 2021 gewond dan gemiddeld in 2018-2020.

7%

van de voetgangers in een ongeval raakten zwaargewond of stierven (2018-2021).

Zoom op fietsers

992

fietsers raakten in 2021 gewond.

+10%

meer fietsers raakten in 2021 gewond dan gemiddeld in 2018-2020.

4%

van de fietsers in een ongeval raakten zwaargewond of stierven (2018-2021).

Zoom op steps

410

steppers raakten in 2021 gewond.

+195%

meer steps raakten in 2021 gewond dan gemiddeld in 2019-2020.

3%

van de steps in een ongeval raakten zwaargewond of stierven (2019-2021).

Ongevalslocaties in het Gewest

Dit is een heatmap van de locaties van de ongevallen met gewonden in 2020 en 2021

 

De ongevallen zijn verspreid over het hele gewest. 

Locaties met een bijzonder hoge concentratie aan ongevallen worden ZACA’s genoemd.

 

Klik hier voor meer info over ZACA's Klik hier voor de kaart op MOBIGIS
.

Profiel van de gewonden

37%

van de gewonden/doden is vrouwelijk (2018-2021)

63%

van de gewonden/doden is mannelijk (2018-2021).

35

jaar is de gemiddelde leeftijd van de gewonden/doden (2018-2021).

Verzwarende omstandigheden

8%

van de ongevallen is een van de partijen onder invloed van alcohol of drugs (2018-2021).

17%

van de ongevallen is er sprake van een vluchtmisdrijf (2018-2021).

13%

van de ongevallen raken minderjarigen gewond (2018-2020).

6

doden in verkeersongevallen 2021, wat het laagste aantal in een aantal jaar voorstelt. Indien deze trend zich voortzet kunnen we spreken van een duurzaam effect van Stad 30.

Aantal verkeersdoden per jaar : 6 in 2021.

136

zwaargewonden in verkeersongevallen in 2021, wat eveneens een laagterecord is. Ook hier valt af te wachten of de trend zich zal bevestigen om te kunnen spreken over een duurzaam effect van Stad 30.

Aantal zwaargewonden per jaar : 136 in 2021.

Jaarlijkse totalen

In het totaal aantal verkeersongevallen met gewonden per jaar zien we stabiele cijfers tot 2020, wanneer de verplaatsingsbeperkende maatregelen van de covidcrisis een sterke daling in de ongevallen veroorzaakten. In 2021 kwam Stad 30 hier bovenop. De onderliggende drijfveren zijn een explosieve stijging van het aantal ongevallen met steps, een gestage stijging van het aantal ongevallen met fietsers (beide in lijn met de stijging in het aantal step- en fietsverplaatsingen), en een daling van het aantal ongevallen met auto’s, voetgangers, en andere vervoersmiddelen.   

Aantal letselongevallen per jaar : 3488 in 2021.

75

motorfietsers raakten zwaargewond of stierven als gevolg van een verkeersongeval met een auto. Op de matrix hierlangs vindt u voor elke combinatie van vervoersmiddelen het aantal zwaargewonde en dodelijke slachtoffers, zonder informatie over wie de verantwoordelijkheid voor het ongeval droeg.

Grafiek met de soorten ongevallen met zwaargewonde en dodelijke slachtoffers.