Aller au contenu principal

Parkeren

Een afdoend parkeeraanbod is een bepalende factor voor de mobiliteit van morgen en voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Zal ik mijn voertuig kunnen parkeren als ik mijn bestemming bereikt heb? Is er een fietsparking waar ik mijn fiets veilig kan stallen?  Zijn er voldoende plaatsen? Hoe lang zal ik naar een parkeerplaats moeten zoeken? De beschikbaarheid van een parkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van de bestemming is van invloed op de keuze van de vervoerswijze. Het parkeerbeleid vormt een krachtige hefboom voor het stedelijke mobiliteitsbeheer.  

En dat parkeerbeleid moet worden afgestemd op de mobiliteitsbehoeften van morgen. Het komt onder meer aan op het stimuleren van parkeren buiten de weg, het faciliteren van parkeren voor actieve- en deelvervoerswijzen (en taxi’s en autobussen), het bevorderen van het gebruik van minder vervuilende voertuigen (laadpalen) en het rekening houden met de specifieke behoeften van personen met een handicap en professionals (voorbehouden plaatsen en afwijkingen).