Aller au contenu principal

Stappen

De stad van de toekomst is er een van korte afstanden, waar het daadwerkelijk mogelijk is de verschillende functies te bereiken (huisvesting, professionele activiteiten, sociale activiteiten, hobby's, enz.), idealiter te voet of met de fiets. Het is een stad die een stedelijke openbare ruimte biedt waar een kwaliteitsvolle leefomgeving gecreëerd kan worden, die iedereen als gezellig ervaart, zowel de inwoners van alle wijken als de gebruikers van de stad. Het verkeer in de stad van de toekomst verloopt vlot en efficiënt, dankzij

Het is dus belangrijk, zowel voor de levenskwaliteit als voor het milieu en de mobiliteit, dat de stad op mensenmaat ontworpen wordt (en niet met autoverplaatsingen als uitgangspunt). Bij stedelijke inrichtingsprojecten en wegaanleg moet de mens het uitgangspunt zijn. In dit verband is het nuttig op te merken dat wij ons allen in de eerste plaats als voetgangers kunnen beschouwen, ongeacht de aard of de wijze van verplaatsing.