> ://data.mobility.brussels/home/fr/
Aller au contenu principal

Voetgangersinfrastructuuur

Om zich probleemloos te kunnen verplaatsen, hebben voetgangers nood aan optimale en aangename voetgangersvoorzieningen. Trottoirs in ieder geval, maar nog zoveel meer! Aangezien wandelen niet alleen een manier is om zich te verplaatsen, maar ook een moment van verpozing moet zijn, zou nieuwe infrastructuur moeten worden aangelegd zoals voetgangersboulevards, woonerven en voetgangerszones.

De voorbije jaren werden heel wat grote projecten tot stand gebracht, zoals de voetgangerszone in het stadscentrum en op de Elsensesteenweg. En het goede nieuws is dat er nog meer van deze projecten op komst zijn!

Tevredenheidsniveau van de gebruikers

Tevredenheid over de aanwezigheid van banken en toiletten in de openbare ruimte (A: 2.665)

Tevredenheid over de aanwezigheid van banken en toiletten in de openbare ruimte (A: 2.665)

Tevredenheid over de versperringen van de trottoirs en de openbare ruimte (A: 2.698)

Tevredenheid over de versperringen van de trottoirs en de openbare ruimte (A: 2.698)

 

De tevredenheid van de bevraagden over versperring van de openbare ruimte en over de aanwezigheid van banken en toiletten is over het algemeen achteruitgegaan, in het bijzonder in het zuidoostelijke kwart van het gewest. 

Meer weten
Tevredenheid over de staat van de trottoirs (A: 2.730).

Tevredenheid over de staat van de trottoirs (A: 2.730).

Tevredenheid over de esthetiek van de trottoirs en de openbare plaatsen (A: 2.703).

Tevredenheid over de esthetiek van de trottoirs en de openbare plaatsen (A: 2.703).

Tevredenheid over het ontwerp van de trottoirs (A: 2.726).

Tevredenheid over het ontwerp van de trottoirs (A: 2.726).

Over het ontwerp, de esthetiek en de toestand van deze openbare ruimte is men daarentegen gemiddeld beschouwd tevreden.

Tevredenheid over de aanwezigheid van groene of recreatieve openbare ruimte (A: 4.144).

Tevredenheid over de aanwezigheid van groene of recreatieve openbare ruimte (A: 4.144).

 

 

Men is eerder tevreden over de aanwezigheid van groene of recreatieve openbare ruimte (6,6/10). De zwakste scores staan in het centrum van het BHG, en met name langs het Kanaal van Brussel ten opzichte van de gebieden in de rand van het gewest.