Aller au contenu principal

Het wegverkeer

Zoals de meeste grote Europese steden heeft ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kampen met congestie. Met andere woorden, de gemiddelde tijd die nodig is om een afstand met de auto af te leggen, verschilt sterk van dag tot dag en van uur tot uur, ook al is het aantal voertuigen dat in de regio rijdt de laatste jaren licht gedaald.

71%

van de Belgen gaan in 2021 minstens één keer per jaar met de auto op vakantie (STATBEL).

Meer weten

-26%

de verkeersstroom in de tunnels in 2022 in vergelijking met 2019. Een vermindering met 16% in vergelijking met 2021. Pas op :  dit verkeer is niet representatief voor het globale bovengrondse verkeer in het hele gewest.

Meer weten

0,9

minuten gemiddelde vertraging tijdens het spitsuur ’s ochtends op een traject van 10 minuten in 2022.

Meer weten

2,3

minuten gemiddelde vertraging tijdens het spitsuur ’s avonds op een traject van 10 minuten in 2022.

Meer weten

±3

miljard kilometer afgelegd op het wegennet door alle soorten motorvoertuigen (2021).

Meer weten

4,2

Tevredenheid over de bestelwagen: 4,2 op 10. (A: 110)

Meer weten

4,5

Tevredenheid over de auto's : 4,5 op 10. (A: 1.746)

Meer weten

5,7

Tevredenheid over de vrachtwagen: 5,7 op 10. (A: 57) (kleine steekproef)

Meer weten

5,1

Tevredenheid over de geluidsvervuiling door het verkeer en de luchtvervuiling : 5,1 op 10
(geluidsvervuiling: A: 4.084 ; luchtvervuiling: A: 4.095).

Meer weten

Verkeersstromen in de tunnels

-26%

de verkeersstroom in de tunnels in 2022 in vergelijking met 2019. Een vermindering met 16% in vergelijking met 2021.

Évolution du trafic routier dans les tunnels de la RBC
Évolution du trafic routier dans les tunnels de la RBC

Het aantal voertuigen in de Brusselse tunnels wordt beïnvloed door tal van parameters, waaronder de vlotte doorstroming van het verkeer. Wanneer het verkeer in de tunnels over het algemeen vlot verloopt, heeft het bovengrondse verkeer de neiging de tunnels in te rijden. Wanneer het verkeer in de tunnels drukker wordt, ontvlucht een deel van dit verkeer de tunnels.

De tunnels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest situeren zich vooral rond de stad Brussel op de Kleine Ring (R20). Daarom is dit verkeer niet representatief voor het globale bovengrondse verkeer in het hele gewest.


De tunneltellingen hebben een onzekerheid van +/- 5% bij vlot verkeer. Deze onzekerheid lijkt toe te nemen bij files.

De werkzaamheden die sinds 16.05.2022 in de tunnelopeningen van de Troontunnel zijn verwezenlijkt hebben een aanzienlijke impact op de mobiliteit op de Kleine Ring. Een deel van het verkeer sijpelde stroomopwaarts door naar andere wegen om files te vermijden en werd daarom niet meer meegeteld in de tunnels stroomafwaarts.
Vanaf 25 november 2022 is de Trône-tunnel overdag volledig open. Dit heeft een rechtstreeks effect gehad met een vermindering van de congestie en de reistijden.

De curve van getelde voertuigen in november 2022 vertoont in de laatste week een stijgende lijn, terwijl het in 2021 stabiel was. Deze stijging is waarschijnlijk het gevolg van de heropening van de Troon-tunnel. Daarom zal de daling van het verkeer tijdelijk zijn, aangezien het effect een terugkeer zal zijn van voertuigen die alternatieven hebben gevonden.

Het aantal voertuigen dat in december 2022 in bepaalde Brusselse tunnels is geteld, ligt 16% lager dan in dezelfde periode in 2019 en 7% hoger dan in 2021.

Het verkeersaanbod in sommige tunnels zou in 2022 26% lager zijn dan in 2019 en 16% lager dan in 2021.

Vertragingsminuten tijdens de spitsuuren

0,9

minuten gemiddelde vertraging tijdens het spitsuur ’s ochtends op een traject van 10 minuten in 2022.

Grafieken 2021 - 2022

 

De volgende grafieken tonen de ochtendspits in het bovenste deel en de avondspits in het onderste deel.

.
.

Gemiddeld is er in 2022 voor een rit van 10 minuten een vertraging van 0,9 minuten in de ochtendspits en 2,3 minuten in de avondspits. De avondspits is dus nog steeds veel drukker dan de ochtendspits. Als we de cijfers vergelijken met de gegevens van 2021, die vanaf april 2021 beschikbaar zijn, zien we dat de mate van congestie tussen beide jaren vergelijkbaar is en dat dezelfde seizoenseffecten spelen.

Aantal kilometers afgelegd op het wegennet door alle soorten gemotoriseerde voertuigen

±3 miljard kilometer afgelegd op het wegennet door alle soorten motorvoertuigen. 2021

Tevredenheidsniveau van de gebruikers

4,2 van de 10 gebruikers van bestelwagens zijn tevreden over dit vervoermiddel

Bestelwagenchauffeurs

Tevredenheid over de bestelwagen: 4,2 op 10. (A: 110)

4,5 van de 10 autogebruikers zijn tevreden met deze vervoerswijze

Automobilisten

Tevredenheid over de auto's : 4,5 op 10. (A: 1.746)

Volgens het onderzoek zijn de sterke punten van de (bestel)wagen de trajecttijd buiten de spitsuren en de veiligheid, vooral i.v.m. het risico op agressie.

De zwakke punten van deze vervoerswijzen zijn het ontwerp en de staat van de wegen, het gemak om halt te houden en zaken te lossen, en de trajecttijd tijdens de spitsuren wat de wagen betreft. Voor de auto zijn deze zwakke punten meer uitgesproken voor mensen met een handicap.

De tevredenheid over de auto's stagneert ten opzichte van de Barometer van 2011 (verschillende verzamelmethodes in 2011 en 2021).

Chauffeurs van vrachtwagens

Chauffeurs van vrachtwagens, autobussen en autocars vermelden het gemak om halt te houden en zaken te lossen en het ontwerp en de staat van de wegen als sterke punten.

De zwakke punten zijn volgens hen de trajecttijd tijdens de spitsuren, het parkeeraanbod op de weg, het gebrek aan informatie en de door storingen veroorzaakte hinder.

5,7 van de 10 vrachtwagenchauffeurs zijn tevreden over deze vervoerswijze

Tevredenheid over de vrachtwagen: 5,7 op 10. (A: 57) (kleine steekproef)

Tevredenheid over de geluidsvervuiling door het verkeer en de luchtvervuiling (geluidsvervuiling: A: 4.084 ; luchtvervuiling: A: 4.095).

Tevredenheid over de geluidsvervuiling door het verkeer en de luchtvervuiling
(geluidsvervuiling: A: 4.084 ; luchtvervuiling: A: 4.095).

 

 

De tevredenheid over het niveau van geluids- en luchtvervuiling neigt lager te zijn in het centrum van het BHG (in het bijzonder op de kleine ring en langs het kanaal van Brussel), en ze neemt toe naarmate men verder van het centrum gaat en dichter bij de groenere gedeelten van het gewest komt.

Publicaties

Cover van de diagnosefiche

2020

Waarom zijn er meer files in Brussel terwijl het aantal auto's op de weg lijkt te dalen?

Download het hier!
Cover van de document

2022

Waar zijn de auto's?

Ontdek het hier!