Aller au contenu principal

Toegankelijkheid van het openbaar vervoer

Het gewest heeft een ambitieuze strategie opgezet om de toegankelijkheid van het MIVB-net te verbeteren. Brussel Mobiliteit en de MIVB hebben een strategisch plan ter verbetering van de toegankelijkheid opgesteld.

In dit plan, dat als bijlage bij het beheerscontract van de openbare vervoerder is gevoegd, wordt een samenhangend geheel van acties voorgesteld die betrekking hebben op alle dimensies: infrastructuur, rollend materieel, dienstverlening aan de klant en communicatie.

Dit plan wordt nauw opgevolgd dankzij de oprichting van een taskforce Toegankelijkheid, waarin de directies van Brussel Mobiliteit, de MIVB en vertegenwoordigers van het verenigingsleven driemaal per jaar samenkomen. 

95

Aantal toegankelijk gemaakte haltes in 2021.

Meer weten

53

Aantal stations met gelijkvloerse toegang tot de perrons.

Meer weten

+99%

Groei van het aantal TaxiBus-trajecten tussen 2016 en 2021.

Meer weten

39

Accessibuslijnen.

Meer weten

Vier strategische actieluiken voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer

Vier strategische actieluiken : Diensten, Bestuur en processn, Infrastructuur en rollend materieel, Reglementering en normalisatie

Het AccessiBus-programma

Het AccessiBus-programma bestond in een audit van het toegankelijkheidsniveau van de bushaltes volgens de volgende typologie:

  • Niet-toegankelijke halte;
  • Begaanbare halte (met de hulp van anderen);
  • Toegankelijke halte (zelfstandig).

Deze informatie is opgenomen op de kaarten van het busnet.

De MIVB werkt momenteel aan een gelijkaardige audit voor het tramhaltenetwerk.

39

Accessibuslijnen.

95

Aantal toegankelijk gemaakte haltes in 2021.

Toegankelijk van bovengrondsehaltes

Het gewest heeft zich ertoe verbonden 70 haltes per jaar toegankelijk te maken. In 2021 werden zo niet minder dan 95 haltes aangepast. Sinds de start van het programma in 2018 werden bijna 300 haltes aangepakt.

Toegankelijkheid van metro- en premetrostations

Het is de bedoeling alle 69 Brusselse stations uit te rusten met een gelijkvloerse toegang, vanaf de ingang tot aan de perrons. Daartoe loopt sinds enkele jaren een meerjarig programma voor de installatie van liften, dat in dit decennium zal worden voortgezet.

Brussel Mobiliteit en de MIVB werken ook aan de verbetering van de onderhoudsprocedures van de liften om een optimale beschikbaarheid te garanderen.

 

Bekijk de toegankelijke stations

53

Aantal stations met gelijkvloerse toegang tot de perrons.

De TaxiBus

Ondanks onze inspanningen om het MIVB-net toegankelijk te maken, blijft het openbaar vervoer voor bepaalde personen met een handicap ontoegankelijk. Daarom heeft het gewest een gespecialiseerde deur-tot-deurvervoerdienst in het leven geroepen: TaxiBus.

Deze dienst groeit zeer snel.

 
Meer informatie over TaxiBus

+99%

Groei van het aantal TaxiBus-trajecten tussen 2016 en 2021.