Aller au contenu principal

Autogebruik en handicap

Ondanks de inspanningen om de openbare ruimte en het openbaar vervoer toegankelijk te maken, blijven bepaalde personen met een handicap afhankelijk van de auto om zich te verplaatsen. Het gewest is zich hiervan bewust en heeft verschillende maatregelen getroffen.

9%

deel van de Belgische bevolking tussen 15 en 64 jaar dat ernstig beperkt is in zijn dagelijkse activiteiten ten gevolge van een handicap of langdurige gezondheidsproblemen (Statbel).

13%

aandeel van de Brusselse bevolking boven 65 jaar oud (IBSA 2021).

5.400

Aantal parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Meer weten

Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Het gewest ziet erop toe dat er voldoende parkeerplaatsen voor personen met een handicap zijn. Daardoor zijn er nu 25% meer voorbehouden plaatsen dan in 2013, toen het eerste overzicht werd opgemaakt. Om ervoor te zorgen dat dit aantal blijft toenemen, of in ieder geval niet afneemt, voorziet het regelgevende luik van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move in het volgende: "Als er parkeerplaatsen bestemd voor personen met een handicap verdwijnen in het kader van een project inzake openbare ruimte, worden deze parkeerplaatsen verplaatst naar de dichtstbijgelegen plaats." (Bijzonder voorschrift 18).

5.400

Aantal parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Logo LEZ

Vrijstellingen

Naast de toename van het aantal voorbehouden parkeerplaatsen, heeft het gewest ook bepaald dat personen met een parkeerkaart voor personen met een handicap gratis kunnen parkeren in gereglementeerde zones.

Daarbij moet worden opgemerkt dat bepaalde categorieën aangepaste voertuigen voor personen met een handicap niet zijn toegelaten in de lage-emissiezone.