> ://data.mobility.brussels/home/fr/
Aller au contenu principal

De nieuwsbrief voor het Good Move-plan

Wenst u geïnformeerd te blijven over de stand van het Good Move-plan? Lees dan hieronder de recentste nieuwsbrief, of werp hier een blik op de vorige nieuwsbrieven.

U wenst geïnformeerd te blijven over nieuwe informatie die op deze website wordt gepubliceerd?

Schrijf u dan in op de nieuwsbrief van het Good Move-plan!

View this e-mail in your browser
FR  NL
> Voortgang voor enkele focusthema’s van Good Move: 
Good Choice
Nieuwigheden vanaf 1 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 zijn een aantal zaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veranderd.

Hier volgt een overzicht:
  • Elektrische steps: nieuwe regels van kracht sinds deze zomer
  • Een nieuwe test voor roetfilters tijdens de technische keuring
  • Einde van de gedoogperiode voor dieselvoertuigen met euronorm 4 in Brussel
  • Indexering van de kilometerheffing in Brussel en in Vlaanderen
Meer informatie vindt u op de website van het Nieuwsblad.
Good Partner
Good Move Forum - 22 juni 2022

Meer dan 200 deelnemers kwamen samen op de tweede editie van het Good Move Forum sinds de goedkeuring van het Gewestelijk Mobiliteitsplan voor een stand van zaken over de voortgang van de verschillende acties van het plan.
De positieve balans getuigt van de dynamiek van de gewestelijke en gemeentelijke actoren met, onder andere, het succes van de nieuwe Brussel'Air-premie, de concrete uitvoering van verschillende lokale mobiliteitscontracten zoals dat voor de Kuregemwijk, voorgesteld door de gemeente Anderlecht, de MIVB en het toegankelijk maken van 95 haltes in 2021.
Dit komt allemaal aan bod in de presentaties die beschikbaar zijn op de
website van het Good Move Observatorium.
Dit jaar ging de namiddag specifiek over stappen, in het licht van de samenwerking met het platform Walk. Een verrijkend uitwisselingsmoment rond de logische en optimale plaats van de voetgangers in de openbare ruimte.
Wil u er meer over weten?
Surf dan naar de
website van Walk waar u alle presentaties kan bekijken.
Wilt u alles weten over activiteiten rond verplaatsingen te voet?
Schrijf u dan in op de
mailing list van Walk
Good Knowledge
Good Move Observatorium

Heeft u ook al gezocht naar de meest recente gegevens over mobiliteit en verkeersveiligheid, of over de uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move?
Goed nieuws: nu staat al deze info op één en dezelfde plek, namelijk de website van het
Good Move Observatorium.
Op deze portaalsite vindt u cijfergegevens, video’s en cartografische tools en kunt u documenten downloaden.
In de komende maanden komen er bovendien nog heel wat analyses en cijfers bij. Sla deze site dus zeker op in uw favorieten. 
Ontdek de jobs van Brussel Mobiliteit

Meer weten over Brussel Mobiliteit?
Ontdek wie er allemaal wat doet dankzij onze 'mobcasts'. In deze podcasts over mobiliteit hebben we het over de Brusselse tunnels, de metrostations, de vergroening van de openbare ruimte, de coördinatie van bouwplaatsen, verkeersveiligheidscampagnes...
Beluister ze
hier.
Good Neighbourhood
Deze zomer uitgevoerde lokale mobiliteitscontracten

Na de Stad 30 wordt de tweede actie van het Gewestelijk Mobiliteitsplan, namelijk het verkeersluwer maken van de wijken, deze zomer realiteit: de eerste drie op elf in 2020 opgestarte lokale mobiliteitscontracten krijgen concreet gestalte.
De uitvoering van deze contracten is het resultaat van een nauw partnerschap tussen het Gewest en de betrokken gemeenten, en start in juli in Kuregem en in augustus in de Vijfhoek en in de Colignon-Josaphatwijk in Schaarbeek. 
De nieuwe circulatieplannen zijn volledig in overeenstemming met de doelstelling van duurzamere buurten en een betere levenskwaliteit, met minder autoverkeer en meer ruimte voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.
Deze plannen zullen worden aangevuld met een meer kwalitatieve herinrichting van bepaalde openbare ruimtes.
Het momentum is er en andere wijken zullen spoedig verkeersluw worden gemaakt. 

Hier vindt u meer info. 
 
Toegankelijke terrassjes

Als de lente in het land is zien we in de stad jaarlijks de terrasjes aan cafés en restaurants als paddenstoelen uit de grond schieten. Deze terrassen zijn soms slecht geplaatst en belemmeren de stoepen. Dit bemoeilijkt het voetgangersverkeer of zorgt er zelfs voor dat personen met een beperkte mobiliteit niet kunnen passeren (personen met een rolstoel bijvoorbeeld). 
Om deze ongemakken te beperken heeft Brussel Mobiliteit een bureau met de nodige expertise op het vlak van toegankelijkheid, Atingo genaamd, de opdracht gegeven een didactisch boekje op te stellen waarin de na te leven regels en de toe te passen goede praktijken worden toegelicht om de toegankelijkheid van de voetpaden langs de terrassen te verzekeren.
Het boekje is hier beschikbaar. 
Good Network
Randstedelijk spooraanbod

Het randstedelijke spooraanbod is met de komst van de
S-treinen in 2015 aanzienlijk uitgebreid: nieuwe verbindingen (her)opening van stations, hogere frequenties, enz. 
Jihanne Annane, directrice bij de NMBS, gaf onlangs een update over dit belangrijke project voor de mobiliteit in Brussel: "het aantal passagiers dat instapt in de stations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve de stations Brussel-Centraal, Brussel-Zuid en Brussel-Noord, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor IC-treinen) is tussen 2015 en 2019 met bijna 30% gestegen".
Kent u andere professionele mobiliteitsactoren die geïnteresseerd zijn in de mobiliteits- en verkeersveiligheidsactualiteit van het Brussels Gewest en de evolutie van de Good Move-projecten?
Aarzel niet om hen de Good Move-nieuwsbrief door te sturen.
Zij kunnen zich rechtstreeks abonneren via deze link:

Twitter
Facebook
Website
LinkedIn
YouTube
Instagram
Spotify
Copyright © 2022, Brussel Mobiliteit, All rights reserved.
Our mailing address is:
mobiliteit@gob.brussels
You can update your preferences or unsubscribe from this list.