Aller au contenu principal

De nieuwsbrief voor het Good Move-plan

Wenst u geïnformeerd te blijven over de stand van het Good Move-plan? Lees dan hieronder de recentste nieuwsbrief, of werp hier een blik op de vorige nieuwsbrieven.

U wenst geïnformeerd te blijven over nieuwe informatie die op deze website wordt gepubliceerd?

Schrijf u dan in op de nieuwsbrief van het Good Move-plan!

De archieven

View this e-mail in your browser
FR  NL
> Hoe ver staan we met de verwezenlijking van de doelstellingen?

> Voortgang voor enkele focusthema’s van Good Move: 
Hoe ver staan we met de verwezenlijking van de doelstellingen?
Voortaan 51 stations voor iedereen toegankelijk

Brussel Mobiliteit blijft investeren in de renovatie van de metrostations... De werken aan
metrostation Roodebeek die in februari 2020 van start gingen, werden in december 2021 afgerond. Het station werd grondig verbouwd, vooral om de toegankelijkheid te verbeteren. De werken kostten 2,7 miljoen euro.
Eén miljoen fietsers op Koolmijnenkaai

De fietsteller op de Koolmijnenkaai werd in 2018 geïnstalleerd. Op 20 december 2021 werden voor het eerst
1 miljoen fietsers op één jaar tijd geteld.
Good Neighbourhood
Een autoluwere Broustinwijk

Veel pendelaars die de Annie Cordytunnel wilden vermijden, reden via de Broustinlaan. Daarom staan er sinds zes maanden betonblokken zodat voertuigen de laan niet langer kunnen inrijden vanuit de Sermonlaan. Momenteel wordt een
verkeersplan getest om doorgaand verkeer te weren. Het evolueert in de richting van het afsluiten van de Broustinlaan aan de andere kant (kant Jetselaan) om te vermijden dat het verkeer zich verplaatst naar de Grondwetlaan. Een geslaagde samenwerking tussen de gemeenten Ganshoren en Jette, gebaseerd op de autoluwe wijken van Good Move!
Good Network
Vier extra haltes voor Tram 9

Sinds 11 december 2021 verbindt
tramlijn 9 Simonis met het UZ Brussel en de Heizel en dit in amper 20 minuten. Dit is te danken aan de eigen bedding over de hele lengte. Tussen Dikke Beuk en Koning Boudewijn werden vier extra haltes in gebruik genomen.
Meld nog meer met Fix My Street

Het Gewest heeft Fix My Street uitgebreid. Met de app kan de bevolking problemen in de openbare ruimte melden, zoals over de openbare verlichting, wegmarkeringen, stadsmeubilair, sluikstorten, bewegwijzering... Vanaf nu kunnen ook problemen met rateltikkers, blindegeleidetegels, te hoge boordstenen of hindernissen voor voetgangers gemeld worden. Brussel Mobiliteit richt zich hiermee specifiek op problemen waarmee minder mobiele personen te maken krijgen. In 2020 werden via Fix My Street 70.000 problemen gemeld en aangepakt.
Good Service
Europese experts ten dienste van de Brusselse MaaS

Meer dan 100 leden en experts van het
Internationaal Transportforum (ITF) hebben 15 maanden lang onderzocht hoe het Brusselse mobiliteitsaanbod kan evolueren naar een alles-in-één mobiliteitsdienst (MaaS). Dat resulteerde in een rapport met elf aanbevelingen die rekening houden met de doelstellingen van Good Move en onder andere slaan op de actualisering van de bestaande regelgeving, de opmaak van specifieke MaaS-regelgeving, het beheer van digitale gegevens of de doorverkoop van openbaarvervoertickets. Dit stappenplan voor de ontwikkeling van de Brusselse MaaS staat vanaf begin 2022 op de website van Brussel Mobiliteit.
Good Choice
Schenk deze man geen cadeau voor de feesten

Met de eindejaarsfeesten voor de deur voert Brussel Mobiliteit
opnieuw een ludieke campagne tegen drank en drugs in het verkeer. Alcohol en drugs spelen een rol bij 13% van de ernstige ongevallen met doden en zwaargewonden in Brussel. Kies dus een Bob, ga naar huis met het openbaar vervoer, deel een taxi, of slaap ter plaatse.
De lage emissiezone schakelt in 2022 een versnelling hoger

Vanaf 1 januari 2022 mogen Euro 4-dieselvoertuigen niet langer de
Lage emissiezone (LEZ) binnenrijden. Meer info over de planning en de uitzondering staan in de kalender en de mogelijke afwijkingen. De LEZ biedt de bevolking de kans om te wennen aan het MaaS-concept en aan de beperking van het autobezit, twee grote streefdoelen van Good Move. Verschillende maatregelen, zoals een mobiliteitscoach, een mobiliteit & vloot facilitator, de Brussell'Air-premie, de LEZ-premie, de Cairgo Bike-premie... dragen daar ook toe bij.
Het Mobility Salon van de ondernemingen

Het
Mobility Salon, georganiseerd door Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel, is bedoeld voor Brusselse ondernemingen die betrokken zijn bij een bedrijfsvervoerplan en zal online plaatsvinden van 25 tot 27 januari 2022. Ondernemingen zullen er onder meer hun goede voorbeelden inzake mobiliteit uitwisselen.
Kent u andere professionele mobiliteitsactoren die geïnteresseerd zijn in de mobiliteits- en verkeersveiligheidsactualiteit van het Brussels Gewest en de evolutie van de Good Move-projecten?
Aarzel niet om hen de Good Move-nieuwsbrief door te sturen.
Zij kunnen zich rechtstreeks abonneren via deze link:


Twitter
Facebook
Website
LinkedIn
YouTube
Instagram
Copyright © 2021, Brussel Mobiliteit, All rights reserved.
Our mailing address is:
mobiliteit@gob.brussels
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
View this e-mail in your browser
FR  NL
Hoe ver staan we met de verwezenlijking van de doelstellingen?

> Voorgang voor elk van de focusthema’s van Good Move:
Hoe ver staan we met de verwezenlijking van de doelstellingen?
Visie 0 doden en zwaargewonden: stappen in de goeie richting

Op de Brusselse wegen vielen in de eerste 9 maanden van het jaar 5 verkeersdoden te betreuren. Dit is wel minder dan voorgaande jaren, waarin de eerste 9 maanden meestal meer dan 10 doden vielen. Ook wat betreft zwaargewonden blijft Stad 30 zorgen voor een duurzame daling van het aantal ongevallen. Met 100 zwaargewonden in de eerste 9 maanden wordt dit jaar een indrukwekkende daling vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren waarbij 120 à 140 zwaargewonden de norm was in de eerste 9 maanden. Stad 30 zorgt duidelijk voor een daling van het aantal en de ernst van de ongevallen, al zien we tegelijk een nieuwe uitdaging in de exponentiële opkomst van elektrische steps.
Good Neighbourhood
Het hart van Vorst krijgt een opknapbeurt

Het Gewest heeft een subsidie van vier miljoen euro toegekend aan de gemeente Vorst voor
de herinrichting van het Sint-Denijsplein. Het project strekt zich uit tot de openbare ruimtes in het hart van Vorst en houdt rekening met de visie van Good Move en met die van de wijkbewoners, zoals vastgelegd in het duurzame wijkcontract Abdij. Een gedeelde ruimte moet de wijk autoluwer maken, met inachtneming van het STOP-principe. Het Sint-Denijsplein, het Sint-Denijsvoorplein en het eerste deel van de Brusselse- en de Neerstalsesteenweg worden één grote ontmoetingszone zonder niveauverschillen. Dit betekent dat een honderdtal parkeerplaatsen zullen sneuvelen ten gunste van andere weggebruikers. Fotocredit: A PRACTICE
Een rustige schoolbuurt

Twee jaar geleden besliste de Stad Brussel de Molenbeekstraat om te vormen tot een schoolstraat. Vandaag wil de stad een rustige schoolbuurt creëren om de veiligheid van leerlingen en de algemene verkeersveiligheid te verbeteren. De dichtbevolkte Tivoliwijk telt immers acht scholen en vier kinderdagverblijven. Brussel-Stad heeft daarom onlangs een verkeersplan voor de hele wijk voorgesteld – de Drootbeek-, Molenbeek- en Claessensstraat – dat het doorgaand verkeer moet weren om er een rustigere en aangenamere zone van te maken. In het voorjaar 2022 volgt een uitvoeringsplan.
Good Network
Capaciteitsuitbreiding voor metrolijnen 2 en 6

Dankzij extra metrostellen op de lijnen 2 (Simonis – Elisabeth) en 6 (Koning Boudewijn – Elisabeth) zijn er sinds begin november tijdens de spitsuren ongeveer 2.000 zitplaatsen per uur en per richting bijgekomen. Een capaciteitsuitbreiding van 10% dankzij de geleidelijke indienstneming van nieuwe M7-metrostellen op de lijnen 1 en 5.
Bus 71 rijdt sneller dan ooit!

Sinds 2016 vonden er verschillende aanpassingen plaats op het traject van lijn 71. Deze aanpassingen werden in eerste instantie bestudeerd met het oog op de aanleg van een tramlijn 71, maar werden uiteindelijk op initiatief van het Gewest en in samenwerking met de betrokken gemeenten uitgevoerd voor de buslijn. De commerciële snelheid van de drukste lijn van het busnet nam daardoor aanzienlijk toe, tot zelfs zeven minuten tijdswinst richting De Brouckère in de ochtendspits. Ook de regelmatigheid verbeterde. De creatie van tegenrichtingsverkeer voor bussen op de Fraiteurbrug zorgde voor een gemiddelde toename van de commerciële snelheid met 1,5 km/uur. Fotocredit: MIVB
De nieuwe TNG's van de MIVB

Eind oktober kwam de eerste Tram New Generation in de stelplaats van Haren aan. Dit nieuwe model tram is comfortabeler, ruimer en toegankelijker en verhoogt de capaciteit van het tramnet, wat de MIVB in staat stelt nieuwe tramlijnen te creëren. Er werden 90 exemplaren besteld, wat neerkomt op 10.000 extra plaatsen voor reizigers. Multifunctionele ruimtes op deze trams bieden plaats aan rolstoelen, kinderwagens, fietsen enzovoort. De tramstellen zijn ook vlot toegankelijk voor minder mobiele personen en met het oog op de veiligheid zijn ze voorzien van externe achteruitkijkcamera's, een dodehoekcamera vooraan, sensoren die obstakels kunnen detecteren... Deze eerste TNG ondergaat momenteel een reeks tests in de stelplaats en op het net. Fotocredit: MIVB
Cyclostrades? Fietssnelwegen? "Corridors vélos"?
 
Brussel Mobiliteit heeft samen met Vlaanderen en Wallonië de fietsverbindingen voor langeafstandsverplaatsingen vanuit deze twee gewesten naar de assen van het Brusselse gewestelijke fietsnetwerk Fiets-PLUS vastgelegd. In Vlaanderen heten deze fietsroutes fietssnelwegen, in Wallonië "corridors vélos" en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest cyclostrades. Bijgevolg worden deze fietsroutes op het grondgebied van het Gewest aangeduid met een "C" in plaats van een "F". Dit coherente, rechtstreekse, leesbare en ononderbroken netwerk loopt langsheen spoor-, water- en snelwegen. Het vormt een onmisbare schakel in de ambities van het Good Moveplan om de intergewestelijke fietsverplaatsingen te verdrievoudigen. De website cyclostrades.be bevat alle informatie over het Brusselse fietsnetwerk, met duidelijke kaarten, een routeplanner en de geplande en nieuwe verbindingen.
Een facelift voor het fietspad aan de Vorstlaan

Begin november vernieuwde Brussel Mobiliteit met de steun van de Koning Boudewijnstichting een van de oudste fietspaden van het Gewest. Het dateert van 1896! Het Fonds Bikes in Brussels biedt via de stichting steun aan de verbetering van de fietsinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In juni kende dit fonds bijna 600.000 euro toe aan verschillende projecten die het fietsgebruik bevorderen, en in november nog eens 100.000 euro. Goed voor 16 nieuwe fietsvoorzieningen in ons Gewest.
Good Service
Drop-offzones voor steps

Na het proefproject dat Brussel Mobiliteit opstartte in oktober 2020, richtte Sint-Agatha-Berchem op haar grondgebied onlangs 31 drop-off zones voor deelsteps in. Hiermee wil de gemeente het parkeren van dergelijke deelvoertuigen in speciaal daartoe ingerichte zones aanmoedigen en wildparkeren vermijden. Het gemeentelijke reglement bepaalt dat de gemeentediensten alle deelsteps, -fietsen en
-scooters die buiten een drop-offzone staan verwijderen en aan de operator terugbezorgen tegen betaling van een vergoeding. 
Fotocredit: Gemeente Sint-Agatha-Berchem
Nieuws over deelmicromobiliteit
  • Na Antwerpen is Go Sharing, een nieuwe elektrische deelscooterdienst, nu ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief. 
  • Voortaan biedt Dott naast deelsteps ook deelfietsen aan.
Good Choice
De Barlos-campagne krijgt twee awards!

De
verkeersveiligheidscampagne Barlos van Brussel Mobiliteit uit 2020, over alcohol-, drugs en medicijngebruik achter het stuur, ontving op 1 december jl. twee prijzen tijdens de Best of Content Awards (BOCA). De BOCA-prijzen gingen naar Brussel Mobiliteit in de categorieën "Beste Inhoud Content Non-Profit" en "Beste videoreeks". De twee toegekende prijzen huldigen de gedurfde campagne in de stijl van een Amerikaanse televisiereeks. De campagne bereikte 687.000 personen via sociale media.
Happy streets! Blij blij blij!

Zie daar de
campagne van Pro Velo en Gracq over het delen van de openbare weg: Happy Streets - samen op weg. Met de steun van Brussel Mobiliteit, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap.
De Brusselse Keukens proeven van de bakfiets

Vanaf midden oktober leveren de Brusselse Keukens twee maanden lang maaltijden aan huis in Anderlecht en Jette. Als deze testfase in samenwerking met Urbike en de steun van Brussel Mobiliteit en de Stad Brussel goed verloopt, zal de organisatie in de toekomst bakfietsen blijven gebruiken voor haar maaltijdleveringen aan huis en aan scholen, kinderdagverblijven, zieken- en rusthuizen. Vergeet niet dat iedereen een fietskar van Remorquable kan lenen voor occasionele privé- en professionele verplaatsingen! Bekijk de antennes in je buurt.
Good Partner
De Brusselse gemeenten bezoeken Leuven
 
Onlangs hebben Brussel Mobiliteit en Brulocalis de Brusselse schepenen en mobiliteitsadviseurs (gegroepeerd in het CeMa-netwerk) uitgenodigd voor een interessante uitstap naar Leuven. De keuze viel op deze Vlaamse stad wegens haar duurzame en toekomstgerichte mobiliteitsbeleid. Ter plaatse stelde de mobiliteitsadviseur van Stad Leuven eerst de verschillende mobiliteitsprojecten van het plan Leuven 2030 voor, waarna hij de groep langs de verkeersluwe buurten leidde alsook langs de mobility hubs (Hoppinpunten) die verschillende Leuvense mobiliteitsdiensten herbergen.
Brussel Mobiliteit richt zich tot de stakeholders van Cairgo Bike

In oktober verzond Brussel Mobiliteit de eerste editie van een nieuwsbrief bestemd voor de stakeholders van het Europese Cairgo Bike-project, de Cairgo Bike News Stakeholders. Deze nieuwbrief bevat informatie over de campagne ter promotie van de bakfiets bij professionals en over het nieuwe concept van infosessies voor Brusselse organisaties en professionals, de CAirGo Bike Test Ride Session. Nieuwsbrieven zijn perfect middelen om alle betrokkenen te informeren over de ondernomen acties en over de uitdagingen en doelstellingen van het Good Move-plan. Vergeet niet dat er ook een Fiets News, een Schoolvervoerplan News en een Taxi News (voor de sector) bestaan.
 
Good Knowledge
De Europese deelmobiliteitindex

Fluctuo, een specialist in de analyse van realtimegegevens over deelmobiliteit – zoals steps, fietsen, scooters en wagens – heeft zijn nieuwe European Shared Mobility Index gepubliceerd. Deze bevat de gegevens van het derde kwartaal van 2021 met betrekking tot de deelmobiliteit in 16 Europese steden. Daaruit blijkt dat het goed gaat met de sector. In vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar vonden er in september 2021 twee miljoen extra ritten plaats. Intussen zijn er in de Europese steden meer deelsteps dan deelfietsen; steps zijn momenteel goed voor bijna de helft van alle voertuigen in de index. Brussel bevindt zich ten opzichte van 15 andere steden in de middenmoot, met een aanbod van 18 verschillende operatoren. Een analyse van het Fluctuo-rapport voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is te vinden op AutoGids.
Integratie van de gegevens van mobiliteitsdiensten

Mpact, een partner van het Interreg North-West Europe eHUBS-project, organiseert op 13 december aanstaande van 14 tot 15 uur een webinar over de integratie van gegevens met het oog op het welslagen van mobiliteitshubs waarin elektrische (bak)fietsen, scooters en/of wagens samenkomen. Dit webinar vindt plaats in het Frans.
Tijdens het webinar worden twee door het eHUBS-project goedgekeurde interfaces gepresenteerd: 
  • De City Data Standard for Mobility (CDS-M), een standaard voor gegevensuitwisseling tussen mobiliteitsaanbieders en steden.
  • De Transport Operator, MaaS Provider – Application Programming Interface (TOMP-API), een taal om de communicatie tussen transportoperatoren en mobiliteitsaanbieders te beheren.
Kent u andere professionele mobiliteitsactoren die geïnteresseerd zijn in de mobiliteits- en verkeersveiligheidsactualiteit van het Brussels Gewest en de evolutie van de Good Move-projecten?
Aarzel niet om hen de Good Move-nieuwsbrief door te sturen.
Zij kunnen zich rechtstreeks abonneren via deze link:


Twitter
Facebook
Website
LinkedIn
YouTube
Instagram
Copyright © 2021, Brussel Mobiliteit, All rights reserved.
Our mailing address is:
mobiliteit@gob.brussels
You can update your preferences or unsubscribe from this list.