> ://data.mobility.brussels/home/fr/
Aller au contenu principal

De nieuwsbrief voor het Good Move-plan

Wenst u geïnformeerd te blijven over de stand van het Good Move-plan? Lees dan hieronder de recentste nieuwsbrief, of werp hier een blik op de vorige nieuwsbrieven.

U wenst geïnformeerd te blijven over nieuwe informatie die op deze website wordt gepubliceerd?

Schrijf u dan in op de nieuwsbrief van het Good Move-plan!

De archieven

View this e-mail in your browser
De Week van de Mobiliteit is afgetrapt!

Van 16 tot 22 september is de Week van de Mobiliteit het ideale moment om duurzame mobiliteit in de schijnwerpers te plaatsen.
Dit jaar heeft Brussel Mobiliteit gekozen om stappen als doeltreffend verplaatsingsmiddel op te waarderen, als vervolg op de campagne
Ontdek je voeten©, die gestart is in mei 2021.
September, een maand vol beweging...
  • door deel te nemen aan de wedstrijd WALK this WEEK van Brussel Mobiliteit, die ons uitdaagt om tijdens één week met teams van twee tot tien personen 10.000 stappen per persoon per dag te zetten.
  • dankzij de twee sensibiliseringscampagnes van Brussel Mobiliteit "Naar school zonder auto" en "Naar het werk zonder auto" die werknemers, ouders en leerlingen van de 200 deelnemende ondernemingen en scholen alternatieven wil laten ontdekken voor de auto in de stad.
  • via de nieuwe Pro Velocampagne "Switch a roue" (20.09 - 27.09), die erop gericht is de bevolking te sensibiliseren voor het delen van de openbare weg door fietsers en automobilisten.
De mobiliteit in de hoofdstad in beeld?

Brussel Mobiliteit monitort via enkele tools het mobiliteitsgedrag en evalueert de impact van het mobiliteitsbeleid op dat gedrag. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start in het najaar van 2021 twee afzonderlijke enquêtes op:
  • De Mobiliteitsbarometer zal peilen naar de perceptie van de gebruikers over het huidige mobiliteitsaanbod en de verkeersveiligheid (inwoners en pendelaars). Neem deel aan de enquête van 20 september tot 31 oktober!
  • De enquête "Verplaatsingen” zal de evolutie bestuderen van het mobiliteitsgedrag voor alle verplaatsingswijzen en redenen om zich te verplaatsen
Tot binnenkort voor de resultaten!
De verschillende mobiliteitsnetwerken zijn vastgelegd!

De kaarten van de multimodale wegenspecialisatie (MWS) werden deze zomer door de Regering goedgekeurd.
Deze kaarten, waarin het regelgevende luik van het Gewestelijk Mobiliteitsplan (GMP) voorziet, verduidelijken de ligging van alle netwerken van het Good Moveplan. De MWS brengt alle modi samen en integreert ze, door netwerken te bepalen voor vijf verplaatsingswijzen: te voet, de fiets, het openbaar vervoer, de wagen en de vrachtwagen. Het gaat om een essentiële tool om het GMP te kunnen concretiseren op het terrein, onder andere bij de inrichting van wegen.
Deze kaarten werden uitgewerkt in overleg met alle betrokken actoren en zullen verder blijven evolueren in het kader van de lokale mobiliteitscontracten en de gemeentelijke mobiliteitsplannen, om ervoor te zorgen dat die de gewenste visie voor de gewestelijke mobiliteit altijd goed weergeven.
De pdf-bestanden daarvan vindt u hier.
Het kanaal oversteken: een hindernis voor de actieve modi?

Niet meer in Molenbeek! Sinds begin september maken twee nieuwe fiets- en wandelbruggen het mogelijk het kanaal Brussel-Charleroi over te steken. Op die manier zijn Molenbeek en de stad Brussel ook met elkaar verbonden. Deze verbindingen werden opgetrokken door Beliris en bevinden zich respectievelijk ter hoogte van het metrostation Graaf van Vlaanderen en ter hoogte van het MIMA-museum (Ninoofsepoort). 
Een nieuw plan om fietsdiefstal tegen te gaan

Het actieplan tegen fietsdiefstallen 2021-2026 van Brussel Mobiliteit werd begin september door de Brusselse Regering goedgekeurd.
Dit document bevat ongeveer dertig acties die moeten worden gecoördineerd met de politiezones, Brussel Preventie en Veiligheid, parking.brussels en andere partners.
Dit plan is uiterst belangrijk om fietsen verder te boosten, aangezien fietsdiefstallen een echte plaag zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Veilig naar school

Bij het begin van elk nieuw schooljaar organiseren Brussel Mobiliteit en de politiezones de
Actie boekentas, een sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid. De campagne richt zich tot leerlingen, een belangrijke doelgroep: in het BHG werden tussen 2017 en 2019 maar liefst 220 kinderen en jongeren het slachtoffer van een ongeval op weg van of naar school. Slechts 5% van die ongevallen gebeurde in de onmiddellijke omgeving van een school.
Ontdek hier de speelse hulpmiddelen om het met jongeren over verkeersveiligheid te kunnen hebben!
Nieuw dit jaar: de campagne richt zich ook op scholieren van de middelbare scholen via pedagogische filmpjes en fiches.
Een oplossing voor talrijke professionele verplaatsingen? De bakfiets!

Het project Cairgo Bike, gecoördineerd door Brussel Mobiliteit, helpt onder andere professionals op lange termijn deze nieuwe, milieuvriendelijke en zuinige mobiliteitsvorm te integreren. Onder bepaalde voorwaarden biedt Brussel Economie en Werkgelegenheid de Cairgo Bikepremie aan. Zelfstandigen, micro-ondernemingen en kmo's kunnen tot 4.000 euro ontvangen bij de aankoop van een bakfiets of tot 2.000 euro voor een fietskar. 
Via de actie Cairgo Bike for Pros organiseert Urbike eendaagse opleidingen (proefritten en tips) voor alle professionals, met inbegrip van de besturen. 


Coronacrisis en verplaatsingsgewoonten

Het
tijdschrift Frontiers in Sustainability publiceerde onlangs een artikel dat de impact op lange termijn onderzoekt van de gezondheidscrisis op de verplaatsingsgewoonten en het mogelijke katalysatoreffect daarvan in de richting van een duurzamere mobiliteit.
De auteurs beklemtonen onder andere de grote troef die het Gewest met het Good Move-plan heeft. Dat werd uitgewerkt en goedgekeurd lang voor de coronacrisis uitbrak, en schetst een kader voor duurzamere verplaatsingsmogelijkheden.
Ontdek de visie van de auteurs over dit passionerende onderzoeksonderwerp!
Kent u andere professionele mobiliteitsactoren die geïnteresseerd zijn in de mobiliteits- en verkeersveiligheidsactualiteit van het Brussels Gewest en de evolutie van de Good Move-projecten?
Aarzel niet om hen de Good Move-nieuwsbrief door te sturen.
Zij kunnen zich rechtstreeks abonneren via deze link:


Twitter
Facebook
Website
LinkedIn
YouTube
Instagram
Copyright © 2021, Brssel Mobiliteit, All rights reserved.
Our mailing address is:
mobiliteit@gob.brussels
You can update your preferences or unsubscribe from this list.