Aller au contenu principal

Gebruik van de gedeelde mobiliteit

Intensiteit en evolutie

Hierna volgt een overzicht van het aantal verplaatsingen en de intensiteit waarmee deze verplaatsingswijze wordt gebruikt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de evolutie ervan.

2.520

dagelijks ritten werden gemaakt met deelfietsen uit stations (Villo!) (2023).

Meer weten

0,67

keer per dag. Rotatiecijfer (of gemiddeld gebruik) van de deelfietsen in stations (Villo!) (2022).

Meer weten

31.614

ritten werden gemiddeld dagelijks gemaakt met een gedeelde elektrische deelstep in een vrije vloot in 2022.

Meer weten

6,9

Tevredenheid over deelfietsen: 6,9 op 10. (A: 197)

Meer weten

1,86

keer per dag. Gemmideld rotatiecijfer (of gemiddeld gebruik) van een elektrische deelstep in vrije vloot in 2022. 

2km

per traject. Gemiddelde afstand afgelegd met een elektrische deelstep in vrije vloot in 2022.

3.368

ritten werden gemiddeld dagelijks gemaakt met elektrische deelfietsen in een vrije vloot in 2022.

1,6

keer per dag. Gemmideld rotatiecijfer (of gemiddeld gebruik) van een elektrische deelfiets in vrije vloot in 2022. 

2,7km

per traject. Gemiddelde afstand afgelegd met een elektrische deelfiets in vrije vloot in 2022.

7,1

Tevredenheid over deelsteps en -scooters: 7,1 op 10. (A: 232)

Meer weten

922

trajecten dagelijks afgelegd met deelauto's uit stations (2022).

7,6u

is de gemiddelde huurtijd van een deelauto uit een station in gesloten lus (2022).

42%

Oplaadpercentage van deelauto's in stations in 2022 (vergelijkbaar met het gebruikspercentage dat is vastgesteld op 34% in 2020).

792

per dag. Aantal trajecten afgelegd met deelauto's in vrije vloot in 2022.

38'

is de gemiddelde duur van een traject afgelegd met een deelauto in vrije vloot in 2022.

6%

van de tijd werd een deelauto in vrije vloot in gebruik in 2020, tegenover 2,4% van de tijd voor een privéauto.

7,6

Tevredenheid over deelwagens: 7,6 op 10. (A: 232)

Meer weten

6,8

Tevredenheid over taxi's: 6,8 op 10. (A: 219)

Meer weten

7,3

Tevredenheid over carpools: 7,3 op 10. (A: 403)

Meer weten

8

Tevredenheid over vervoersmiddelen met chauffeur: 8 op 10. (A: 412)

Meer weten

Systeem Villo!

Elektrische deelsteps

Trotinette électrique

31.614

ritten werden gemiddeld dagelijks gemaakt met een gedeelde elektrische deelstep in een vrije vloot in 2022.

Indicatoren voor gedeelde elektrische scooters in vrije vloot in 2021 en 2022 (Bron: Vianova)

Tevredenheidsniveau van de gebruikers

6,9 van de 10 fietsdeelnemers zijn tevreden over dit vervoermiddel

Gebruikers van deelfietsen

Tevredenheid over deelfietsen: 6,9 op 10. (A: 197)

Wat de deelfietsen betreft, zijn de sterke punten de trajecttijd, de impact op de gezondheid en het gemak om deze vervoerswijze met een andere te combineren.

De zwakke punten zijn het parkeeraanbod op de weg en de verkeersonveiligheid.

Het gevoel van veiligheid in relatie tot het risico op een ongeval is lager bij vrouwen.

7,1 van de 10 gebruikers van gedeelde scooters is tevreden over dit vervoermiddel

Gebruikers van deelsteps en -scooters

Tevredenheid over deelsteps en -scooters: 7,1 op 10. (A: 232)

Wat de deelsteps en -scooters betreft, zijn de sterke punten de trajecttijd en het gemak om een traject te plannen. Het zwakke punt is de staat van de wegen.

7,6 van de 10 gebruikers van deelwagen zijn tevreden over deze vervoerswijze

Gebruikers van deelwagens

Tevredenheid over deelwagens: 7,6 op 10. (A: 232)

Net zoals bij een privéwagen is het zwakke punt de trajecttijd tijdens de spitsuren en zijn de sterke punten het gevoel van veiligheid ten opzichte van agressie, het gemak om een traject te plannen en de kostprijs.

Vergelijkbare resultaten worden gevonden voor carpoolen als passagier, taxi's en vervoersmiddelen met chauffeur, met reistijd buiten de spits als sterk punt. Het zwakke punt is de reistijd tijdens de spits.

  • Andere sterke punten van carpooling zijn het gemak om het traject te betalen en het feit dat men zich op de gewenste locatie kan laten afzetten.
  • Voor taxi's: de kwaliteit van de voertuigen en het gemak om voor het traject te betalen.
  • Voor VMC's: de kwaliteit van de voertuigen en het gemak om zijn/haar mening te geven en een probleem te melden.
6,8 van de 10 taxigebruikers zijn tevreden over dit vervoermiddel

Taxigebruikers

Tevredenheid over taxi's: 6,8 op 10. (A: 219)

7,3 van de 10 carpoolers zijn tevreden met deze vervoerswijze

Carpoolers

Tevredenheid over carpools: 7,3 op 10. 
(A: 403)

8,0 van de 10 VTC-gebruikers (vervoersmiddelen met chauffeur) zijn tevreden over deze vervoerswijze

Gebruikers van vervoersmiddelen met chauffeur

Tevredenheid over vervoersmiddelen met chauffeur: 8 op 10. (A: 412)

Niveau van steun

56% van de respondenten is het "sterk eens" of "enigszins eens" met de volgende stelling.

Bij de respondenten die zelden of nooit het internet gebruiken om hun verplaatsingen te vergemakkelijken, blijkt dat de smartphone voor 56% van hen een belemmering vormt voor het gebruik van self-service autodelen (of 30% als we ook rekening houden met degenen die zich niet betrokken voelen).

 

Aantal antwoorden: 860 waarvan 375 niet betrokken (44%)