Aller au contenu principal

De prestaties van het openbaar vervoer

Om het gedrag te beïnvloeden in de richting van een modal shift die overeenstemt met de doelstellingen van het Gewestelijke Mobiliteitsplan, moet het openbaarvervoernet performant zijn.

De prestaties van een net worden niet uitsluitend gemeten aan de hand van de snelheid van de voertuigen, maar ook aan de hand van haar bekwaamheid om tegemoet te komen aan de vraag naar verplaatsingen en het aantal overstappen te beperken.

16,2

km/u commerciële snelheid op de MIVB-tramlijnen in 2022.

Meer weten

15,5

km/u commerciële snelheid op de MIVB-buslijnen in 2020.

Meer weten

27,9

km/u commerciële snelheid op de MIVB-metrolijnen in 2020.

Meer weten

7,3/10

tevredenheid van de MIVB-klanten, geëvalueerd via de barometer in 2021.

6

op 10 inwoners van Brussel wonen op minder dan 1 km van een station (2021).

6,4

Tevredenheid over het openbaar vervoer: 6,4 op 10. (A: 1.736)

Meer weten

6,6

Tevredenheid over de trein: 6,6 op 10. (A: 997)

Meer weten

6,9

Tevredenheid over het openbaarvervoeraanbod: 6,9 op 10 (A: 4.063).

Meer weten

Gemiddelde wekelijkse commerciële snelheid op het MIVB-net: 16,2km/h

16,2 km/u commerciële snelheid op de MIVB-tramlijnen in 2022. 2022

De snelheid van het openbaarvervoernet nam sedert 2000 licht af. Dit kan worden gezegd voor alle vervoersmodi. Enkel de tram kent de voorbije twee jaar meer gebruikers, en zit nu op het niveau van 2014. De bus is de vervoersmodus die de grootste achteruitgang qua prestaties heeft geboekt, van 18 naar 15,5 km/u. De toename van het aantal gebruikers en het aantal programma's die de maximumsnelheid trachten te beperken, hebben gezorgd voor een kleine afname van de gemiddelde snelheid op het metronet.

Ruimtelijke situatie

6 op 10 inwoners van Brussel wonen op minder dan 1 km van een station (2021).

Deze tabel toont het aandeel van de Brusselaars die in de buurt van een station wonen (al dan niet in Brussel), voor verschillende afstandsklassen, rekening houdend met de bevolking van 2021.

Hieruit blijkt dat 6 op de 10 Brusselaars op minder dan een kilometer van het spoor wonen (hemelsbreed).

Tevredenheidsniveau van de gebruikers

6,4 van de 10 gebruikers van het openbaar stadsvervoer zijn tevreden

Gebruikers van het openbaar vervoer

Tevredenheid over het openbaar vervoer: 6,4 op 10. (A: 1.736)

Wat het openbaar vervoer betreft, zijn de sterke punten de bedieningsfrequentie tijdens de spitsuren, het gemak om deze vervoerswijze met een andere te combineren tijdens verplaatsingen en de verkeersveiligheid.

Het voornaamste zwakke punt is het onveiligheidsgevoel 's nachts.

Dit laatste is lager voor vrouwen en jongeren van 16 tot 34 jaar. 

6,6 van de 10 treingebruikers zijn tevreden over dit vervoermiddel

Treingebruikers

Tevredenheid over de trein: 6,6 op 10. (A: 997)

Wat de trein betreft, zijn de sterke punten de trajecttijd, de kwaliteit van de treinstellen en de bedieningsfrequentie tijdens de spitsuren.

De zwakke punten zijn dan weer de mogelijkheid om zijn/haar mening te geven of problemen te melden alsook het gebrek aan informatie en het ongemak dat soms wordt veroorzaakt door verstoringen van de dienstverlening.

Voor deze twee vervoerswijzen is de tevredenheid toegenomen tussen 2011 en 2021.

Tevredenheid over het openbaarvervoeraanbod (A: 4.063).

Openbaarvervoeraanbod

Tevredenheid over het openbaarvervoeraanbod: 6,9 op 10 (A: 4.063).

Over het aanbod inzake openbaar vervoer is men globaal beschouwd tevreden voor het gehele grondgebied.

Met een score van 6,9 voor het merendeel van de wijken, met uitzondering van de gebieden die het dichtst bij de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen.

 

Niveau van steun

63% van de respondenten is het "sterk eens" of "enigszins eens".

Ik zou meer gebruik maken van het openbaar vervoer tijdens de daluren als de frequentie van de diensten hoger zou zijn.

Aantal antwoorden: 2.483 waarvan 354 niet betrokken (14%)

Pdf : Waarom maken niet meer mensen gebruik van het openbaar vervoer, hoewel het gebruik ervan aanzienlijk is toegenomen?

Juillet 2017

Gedocumenteerde analyse

Trein, metro, tram, bus: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een dicht openbaarvervoernetwerk. Sinds tien jaar nemen zowel het aanbod als het gebruik sterk toe. Het openbaar vervoer is goed voor 26% van de verplaatsingen en heeft nog groeimarge, maar het kan niet in zijn eentje het vraagstuk van de Brusselse mobiliteit oplossen.